Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-23

jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej...
opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy. Nielegalnemu procesowi odbarwiania i sprzedaży oleju opałowego towarzyszyło również tworzenie fikcyjnej dokumentacji...

V SA/Wa 2456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów opałowych E. P., klasyfikowany do kodu CN 27101945. Zakup oleju z obniżoną stawką podatku akcyzowego...
, a następnie w razie wątpliwości sprawdzenie, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia...

III SA/Łd 494/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy był sprzedany do wykorzystania jako olej napędowy., W dniu 27 lutego 2006 r. na Komendzie Miejskiej w Ł. do protokołu przesłuchania...
nie można potwierdzić, sprzedający olej opałowy traci prawo do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. W takim przypadku należy uznać, że olej opałowy...

III SA/Gl 888/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-04

oleju opałowego nabywcy złożyli spójne i konsekwentne zeznania, w których zdecydowanie i przekonująco zaprzeczyli, by nabywali olej opałowy, jak i składali podpisy...
tak ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r., jak i rozporządzenia MF. z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego., Ponieważ olej opałowy, o którym mowa...

I SA/Ke 440/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-06

. W budynku mieszkalnym znajdowały się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego...
grzewcze na olej opałowy potrzebne do ogrzewania budynku o pow. ok. 800 m2 usytuowanego w S. przy ul. K. 43. Piece zużywały na dobę 60 litrów, a skarżący spalał w nich olej...

I SA/Ke 376/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-18

się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego ogrzewania zużywający węgiel...
litrów oleju opałowego jako paliwa do napędu pojazdów samochodowych. Wyjaśnił przy tym, że do grudnia 2010 r. posiadał urządzenia grzewcze na olej opałowy potrzebne...

III SA/Łd 244/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-06

faktur VAT olej opałowy w ilości 229.339 dm3. Hurtownia Alkoholi A. we wskazanym okresie nabyła olej opałowy od B. Sp. z o.o. według 17 faktur VAT zakupu...
, że zakupiony olej opałowy zużyty został do opalania w kotle grzewczym typu P-2. Organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżący wykazywał zużycie oleju opałowego w ilości...

III SA/Wa 119/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

nalewu, że Spółka w tym okresie zakupiła łącznie 690.651 litrów oleju opałowego. Następnie zakupiony olej opałowy przeznaczała do dalszej odsprzedaży w stanie niezmienionym...
z dokumentami Spółki nabywających olej opałowy, stwierdził, iż zaprzeczyły one podpisywaniu oświadczeń i nabywaniu oleju opałowego w Spółce., W trakcie postępowania wystąpił...

I SA/Ol 191/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-29

.), opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd zaznaczył, że olej opałowy...
, z drugiej zaś - sprzedawał olej opałowy pochodzący z legalnego źródła, ale nie wystawiał dowodów jego sprzedaży., Sąd nie podzielił również stanowiska organu odwoławczego...

I SA/Ke 120/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-03

były realizowane środkami transportu D.-E., ponieważ firma D. nie posiadała własnego transportu. Zapłata za dostarczany olej opałowy była realizowana gotówką, pobieraną...
gospodarstwa nie posiadały zdolności magazynowych dostarczanego oleju opałowego, który nie był wykorzystywany na bieżąco., Wobec powyższego organ uznał, że olej opałowy...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100