Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 3499/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-30

. Wysokość ceny płaconej przez stronę przeciwną za dostarczony olej opałowy, jak również pozostałe warunki dostawy tego oleju stanowią bowiem niewątpliwie informację...
. o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003, zawartej z firmą B w E. Spółka wniosła...

II SA 2491/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

bazujących na węglu i koksie, zastosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania, tj. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej...
przez eliminację bazujących na węglu i koksie instalacji grzewczych, zastosowaniu ekologicznych - tzn. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii...