Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-05

zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w '[...]' zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej...
oleju opałowego do myjek i opalarek używanych do konserwacji sprzętu według umowy z '[...]' również nie potwierdzają wersji podatnika o wyższym zapotrzebowaniu na olej...

I SA/Sz 535/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające...
o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, uznać należy, że olej opałowy - w chwili dokonania sprzedaży, której nie towarzyszyło złożenie przez nabywcę stosownego oświadczenia...

III SA/Po 503/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-02

ani opałowych., Wnioskodawca sformułował następujące pytanie :, Czy olej opałowy wykorzystywany do oczyszczania odwiertów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
1 i pkt 2 ustawy - w jakim innym celu zostanie zużyty tak sprzedany olej opałowy. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie stawki akcyzy wskazane w wymienionym...

I SA/Go 1017/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

, w celu wyjaśnienia w jaki sposób został zużyty olej opałowy, który został sprzedany przez odwołującego się po dniu 23 sierpnia 2005 r., 4. naruszenie przepisów...
, które po dniu 23 sierpnia 2005 r. nabyły od odwołującego się olej opałowy na podstawie faktur VAT nr: [...], na okoliczność w jaki sposób został zużyty olej opałowy kupiony...

I SA/Bk 495/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-16

ale całkowicie zaprzeczały, że dokonały zakupu oleju opałowego na stacji paliw w S. - 41 przypadków,, - przyznały, iż nabywały olej opałowy, jednak jedno lub więcej oświadczeń...
urządzeń do spalania oleju opałowego. Osoby dowożące olej opałowy do miejsca zamieszkania nabywców,, nie dochowały należytej staranności przy sprzedaży oleju opałowego...

I GSK 121/10 - Wyrok NSA z 2010-09-21

tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał produkt akcyzowy (olej opałowy lub napędowy, np. co do jakości, zabarwienia etc), a nie jego sprzedawca, który naruszył...
, który powinien być odczytywany przedmiotowo. Oznacza to, że będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał olej opałowy lub napędowy...

I GSK 124/10 - Wyrok NSA z 2010-09-21

przedmiotowo co oznacza, że będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał produkt akcyzowy (olej opałowy lub napędowy np. co do jakości...
obowiązek uzyskiwania przedmiotowych oświadczeń dotyczyłby wyłącznie np. producentów, a nie podmiotów odsprzedających olej opałowy detalicznym odbiorcom. Brak jest ustawowych...

I GSK 243/10 - Wyrok NSA z 2010-09-21

posiada oświadczenie złożone przez kupującego olej opałowy. Dodatkowo oświadczenie to powinno być dołączone do paragonu dokumentującego tą sprzedaż. Tak, więc nie ulega...
przedmiotowo co oznacza, że będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał produkt akcyzowy (olej opałowy lub napędowy...

I SA/Ol 67/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-31

kierowców, którzy dostarczali im olej opałowy. W jego ocenie niewystarczającym było też oparcie się jedynie na pisemnej informacji nadesłanej przez syna właściwego...
jednofazowy charakter podatku akcyzowego oraz brak jakichkolwiek obiekcji co do faktu, iż stanowiący przedmiot postępowania olej opałowy pochodził z legalnego źródła...

III SA/Wa 845/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-13

w nich bowiem, że nabywca 'przeznaczy nabyty olej opałowy lekki Rgterm na cele uprawniające do stosowania stawek wymienionych w Rozporządzeniu Ministra z dnia 23 grudnia...
zeznał także m.in., iż 'zawsze kupowałem olej opałowy w Ilościach 30 litrów. Może raz kupiłem 60 litrów oleju opałowego'., Również osoba na którą wystawiono trzecie z ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100