Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 136/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-21

poziomego o pojemności 20.000 litrów na stałe połączonego z odmierzaczem paliw ciekłych. Podczas oględzin sprzedawca nalał przez dystrybutor - odmierzacz paliw - olej opałowy...
oświadczył, iż olej opałowy sprzedawał w pojemnikach napełnionych przy użyciu dystrybutora - odmierzacza paliw płynnych. Sprzedaż dokumentowano fakturami VAT lub rejestrowano...

I SA/Wr 838/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

z tworzywa sztucznego, należących do J. G., znajdował się zabarwiony na czerwono i odpowiednio oznakowany olej opałowy. Z kolei analiza dokonanych zakupów oleju napędowego...
i oleju opałowego oraz sprzedaży usług transportowych wykazała, że olej opałowy został zużyty do celów transportowych a nie opałowych., Inspektor nie uwzględnił złożonych...

I SA/Wr 839/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

. [...] i Kamaz nr rej. [...] oraz w dwóch zbiornikach paliwa, należących do M. G., znajdował się zabarwiony na czerwono i odpowiednio oznakowany olej opałowy. Z kolei...
analiza dokonanych zakupów oleju napędowego i oleju opałowego oraz sprzedaży usług transportowych wykazała, że olej opałowy został zużyty do celów transportowych...

I SA/Wr 884/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-01

. wykazała że przedmiotem sprzedaży do Sp. z o. o. A na podstawie wyżej opisanych faktur nr [...][...],[...],[...],[...], był olej opałowy, a nie olej zanieczyszczony lub olej...
[...], która została wystawiona na olej opałowy w ilości [...] l, natomiast w aktach A Sp. z o.o., faktura VAT (oryginał) nr [...] z dnia [...]została wystawiona na olej lekki...

I SA/Wr 5/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-22

nie był olej przepracowany ani olej zużyty, lecz olej opałowy i ropa naftowa 'surówka'., Na podstawie ewidencji księgowej, rejestrów zakupu oraz dowodów źródłowych...
na podstawie w/w faktur nie był olej zanieczyszczony oraz olej lekki zmieszany z przepracowanym, a olej opałowy. Przedstawiciel E wyjaśnił, iż olej zanieczyszczony...

III SA/Wa 1401/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

było 18.801 i 16.163 litrów oleju opałowego., W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że we wszystkich tych punktach sprzedawany był olej opałowy, przy użyciu...
. Bez znaczenia przy tym pozostaje, zdaniem organu odwoławczego, czy olej opałowy sprzedawany przy pomocy odmierzacza nalewany był do kanistrów, czy bezpośrednio do baków pojazdów...

I SA/Wr 334/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

rozporządzenia)., Organ kontroli skarbowej podniósł, że chcąc stosować stawki preferencyjne (obniżone), podatnik sprzedający olej opałowy osobom fizycznym nieprowadzącym...
, że w zaskarżanej decyzji uznano za udowodnione sfałszowanie przez niego oświadczeń stwierdzających, iż zakupiony u niego olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe. Przy czym...

I SA/Wr 336/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

), podatnik sprzedający olej opałowy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej obowiązany jest uzyskać od nabywcy oświadczenie stwierdzające, iż nabywany...
decyzji uznano za udowodnione sfałszowanie przez niego oświadczeń stwierdzających, iż zakupiony olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe. przy czym ustalenie...

I SA/Wr 338/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

sfałszowanie przez niego oświadczeń stwierdzających, iż zakupiony olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe. przy czym ustalenie to oparto na dowodach...
sprzedającym olej opałowy oraz napędowy, obowiązek uzyskania od nabywcy, w przypadku przeznaczenia oleju na cele opałowe, stosownego oświadczenia, którego elementy zostały...

I SA/Wr 335/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

sfałszowanie przez niego oświadczeń stwierdzających, iż zakupiony olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe. przy czym ustalenie to oparto na dowodach...
do rozporządzenia - 1.104,00 zł/1.000 l (§ 5 pkt 1 rozporządzenia)., Organ kontroli skarbowej podniósł, że chcąc stosować stawki preferencyjne (obniżone), podatnik sprzedający olej...
1   Następne >   +2   +5   +10   23