Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

V SA/Wa 10/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

nie wymienione w treści składanych oświadczeń., Dyrektor przypomniał, że w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym olej opałowy winien być opodatkowany stawką podatku akcyzowego...
w siedzibie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego [...] J. M. przy ul. S. [...] w M. [...], jako urządzenia faktycznie działające i zużywające olej opałowy grzewczy w okresie...

I GSK 969/17 - Wyrok NSA z 2020-11-17

je interpretować przedmiotowo, co oznacza, że będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał olej opałowy lub napędowy (np. co do jakości...
było zbieranie i przechowywanie danych osobowych nabywców nabywających olej opałowy. Obowiązek ten implikował obowiązek ustalenia czy dane w oświadczeniu są rzeczywiście...

I SA/Lu 756/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-15

. Uznano, że w tych przypadkach przeznaczenie towaru do celów opałowych nie budzi wątpliwości, oraz że olej opałowy został sprzedany na cele grzewcze. Uwzględniając...
, wrzesień, październik 2009 r. spółka sprzedała olej opałowy na cele opałowe i został on wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Wobec tego dalsze postępowanie podatkowe...

I SA/Lu 708/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-17

, oględzin, badań i ekspertyz oraz fotografie, grypsy) wynika, że olej opałowy był nabywany od spółki PPHU G. za pośrednictwem firmy G. O. J. C. oraz od spółki P...
.. Pierwsza z nich faktycznie nie kupowała oleju od firmy J. C., a kolejna nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Następnie pozyskany w ten sposób olej opałowy...

III SA/Po 317/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń...
ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe., Sąd podkreślił, że istotne znaczenie...

III SA/Po 316/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

do olejów opałowych, sprzedanych do celów opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty...
być poddana kontroli przede wszystkim pod kątem ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe...

I SA/Wr 282/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-13

. na dokumentację potwierdzającą technologię użycia palników wrębowych, ich zapotrzebowanie na olej opałowy oraz dopuszczenie do ruchu na potrzeby Spółki w okresie objętym decyzjami obu...
nie kwestionowały konieczności wykorzystania palników wrębowych w procesie technologicznym wydobycia i obróbki kopalin, a co za tym idzie zapotrzebowania na olej opałowy...

I SA/Ol 137/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-25

ustawowych o podatku akcyzowym wcale nie wynikało, iż konieczne jest nabycie oleju na własne potrzeby i do własnych urządzeń zużywających olej na cele opałowe., Strona...
o podatku akcyzowym (w zakresie jego pkt 1) z chwilą ogłoszenia, ponieważ cel ustawy, jakim było z jednej strony utrzymanie niższej stawki akcyzy na olej opałowy...

IV SA/Po 975/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę [...]zł...
również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej...

IV SA/Po 974/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

uchwały w części obejmującej § 13 ust 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody...
[...] (dalej również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...
1   Następne >   +2   +5   +10   28