Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Bd 1065/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

, na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj...
. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu...

I SA/Sz 535/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające...
o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, uznać należy, że olej opałowy - w chwili dokonania sprzedaży, której nie towarzyszyło złożenie przez nabywcę stosownego oświadczenia...

I SA/Sz 726/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-07

[...] litrów), w którym kontrolowana przechowywała olej opałowy, wyciekło, z powodu niedomknięcia zaworu w zbiorniku, [...] litrów oleju opałowego. Na okoliczność tę D. R...
transakcji, co w tym przypadku oznacza, że olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. W tym stanie rzeczy, zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej...

I SA/Sz 483/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-19

-sprzedaży oleju opałowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej może nastąpić tylko w razie dowiedzenia, że olej opałowy...
w postaci uzyskania oświadczenia determinuje zastosowanie preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, niezależnie od tego, czy olej opałowy został wykorzystany zgodnie...

I SA/Sz 902/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-25

o przeznaczeniu na cele opałowe - olej opałowy, który na pierwszym etapie obrotu został opodatkowany akcyzą według obniżonej stawki (232 zł/1.000 litrów gotowego wyrobu...
w art. 4 ust. 5 tej ustawy, a to z uwagi na fakt, że olej opałowy, który na wcześniejszym etapie obrotu został opodatkowany według obniżonej stawki akcyzy, nie został...

I SA/Sz 168/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-16

na cele opałowe, stwierdzono w 19 przypadkach nieprawidłowości polegających na braku oznaczeń dotyczących numerów NIP i PESEL, zaś w jednym przypadku stwierdzono, iż olej...
, czy nabyty olej opałowy został wykorzystany przez nabywcę do celów grzewczych. Spółka wyjaśniła także, że jej pracownicy - przyjmując oświadczenia - nie znają się i nie muszą...

I SA/Sz 903/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-25

opałowe - olej opałowy, który na pierwszym etapie obrotu został opodatkowany akcyzą według obniżonej stawki (232 zł/1.000 litrów gotowego wyrobu), a tym samym użyła tego oleju...
, a to z uwagi na fakt, że olej opałowy, który na wcześniejszym etapie obrotu został opodatkowany według obniżonej stawki akcyzy, nie został przeznaczony na cele opałowe...

I SA/Sz 966/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-23

do przedłożenia faktur zakupu oleju opałowego dokonanego w miesiącach [...] r. oraz dokumentów potwierdzających zapłatę za nabyty olej opałowy. Wykonując wezwanie organu...
organowi podatkowemu jego weryfikację. Zdaniem organu drugiej instancji, podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych...

I SA/Sz 967/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-23

. oraz dokumentów potwierdzających zapłatę za nabyty olej opałowy. Wykonując wezwanie organu, Spółka w dniu [...] r. przedłożyła faktury dotyczące zakupu oleju opałowego., Organ...
podatkowemu jego weryfikację. Zdaniem organu drugiej instancji, podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100