Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...
. ciężkie oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62., Organ I instancji podkreślił, iż z wniosku Spółki wynika, że sprowadzany przez nią produkt tj. olej opałowy ciężki...

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo posiada...
. ciężkie oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62., Organ I instancji podkreślił, iż z wniosku Spółki wynika, że sprowadzany przez nią produkt tj. olej opałowy ciężki...

VI SA/Wa 342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (destylowane oleje opałowe), olej napędowy transportowy, oleje opałowe...
do celów ogrzewania i innych, ciężki olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki), benzynę lakową i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny oraz koks naftowy...

VI SA/Wa 2229/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

, ciężarowych itp.), zwykle o niewielkiej zawartości siarki,, - w tym: lekki olej opałowy i pozostałe oleje napędowe - lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle...
opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych, takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych...
opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje napędowe...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

rozporządzenia 1099/2008 półprodukty rafineryjne to przetworzone oleje przeznaczone do dalszego przetwarzania (np. olej opałowy z pierwszej destylacji lub próżniowy olej napędowy...
o zapasach dotyczących opłaty zapasowej. Wskazała, że zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo olej gazowy niespecyfikowany (kod CN [...]), który będzie następnie...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

, takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim...
. Natomiast olej napędowy w formie elementu składowego innego wyrobu nie jest już 'olejem napędowym', o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. I ustawy o zapasach, ani żadnym innym...

II GSK 435/19 - Wyrok NSA z 2022-08-11

drogowych takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy...
w rozumieniu ustawy o zapasach. Minister Energii podniósł również, że olej napędowy w formie elementu składowego innego wyrobu nie jest już 'olejem napędowym', o którym mowa...

VI SA/Wa 318/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje...
napędowe, ciężkie oleje opałowe - określone w załączniku B rozdział 4 rozporządzenia 1099/2008. Zgodnie zaś z brzmieniem rozdziału 4 załączania B rozporządzenia 1099/2008...

VI SA/Wa 326/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, określone w załączniku B rozdział 4 rozporządzenia 1099/2008. Zgodnie zaś z tym załącznikiem obowiązującym...
się do wszystkich nośników energii wymienionych w załączniku A rozdział 3.4. OLEJ (ropa naftowa i produkty naftowe). Oznacza to, że definicje produktów naftowych zawarte przed 30...
1   Następne >   2