Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 975/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę [...]zł...
również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej...

IV SA/Po 974/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

uchwały w części obejmującej § 13 ust 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody...
[...] (dalej również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 973/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-12

zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie wyrażenia: 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta...
miasta [...] w rejonie ulicy [...] - w części obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 972/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę...
obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu: 'takich jak: gaz. olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej o mocy do 100 kW' i wniósł o:, 1...

II SA/Łd 1104/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po wszczęciu postępowania z urzędu...
i nr 37/17, a polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzja ta została wydana na podstawie...

II SA/Kr 850/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-27

25m x 4m, kortu tenisowego o wymiarach 15m x 30m, zbiornika na olej opałowy o pojemności 2000 l., przyłącza gazowego i towarzyszących urządzeń technicznych, na działkach...
4m, kortu tenisowego o wymiarach 15m x 30m, zbiornika na olej opałowy o pojemności 20001., przyłącza gazowego i towarzyszących urządzeń technicznych, której termin...

II SA/Wr 80/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane...
o indywidualne lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych...

IV SA/Wa 2565/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

). Zgodnie z treścią powołanego punktu: 'do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane...
Do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane jest wykorzystywanie do celów ogrzewania...

II SA/Op 295/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

ciepło technologiczne może być wykorzystane wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem, energią elektryczną, olejem opałowym'., 2) w części graficznej...
wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem energią elektryczną, olejem opałowym oraz w oparciu o mikroinstalacje i małe instalacje w rozumieniu ustawy...

IV SA/Wa 1814/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

na olej opałowy na działce nr [...] w miejscowości S. w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr [...] z zastrzeżeniem, iż obiekty budowlane powinny być usytuowane...
mieszkalnego, rozbudowy budynku gospodarczego oraz budowy dwóch zbiorników na olej opałowy na działce nr [...] w miejscowości S. pod warunkiem, że obiekty te będą usytuowane...
1   Następne >   +2   6