Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1720/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-03

. Małżonkowie C. utrzymują się tylko z emerytur. Ich miesięczne wydatki przedstawiają się następująco: leki 1.700 zł, gaz 180 zł, prąd 600 zł, woda 60 zł, olej opałowy 8.000 zł...
następujących dokumentów: rachunku za zakup oleju opałowego z [...] lutego 2011 roku opiewającego na kwotę 3.100 zł, dowodu wpłaty raty kredytowej w wysokości 293,24 zł...

II SA/Gd 146/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-18

na ww. poziomie), dowód zapłaty za olej opałowy, z którego wynika płatność na kwotę 3 998,56 zł, kserokopię potwierdzenia przelewów: za telefon na kwotę 106 zł (za marzec...

II SA/Gd 146/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-18

za olej opałowy, z którego wynika płatność na kwotę 3998,56 zł, kserokopię potwierdzenia przelewów: za telefon na kwotę 106 zł (za marzec 2014), za energię na kwotę 250...

II SA/Po 31/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

, przedszkole, paliwo do samochodu, olej opałowy, opieka medyczna i stomatologiczna, utrzymanie domu)., Wyjaśnili, że posiadają jeden rachunek bankowy. Wpływy na rachunek...

II SA/Gd 146/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

., Na wezwanie referendarza wnioskodawczyni nadesłała do sądu zaświadczenie o zarobkach (wskazujące wysokość zarobków na ww. poziomie), dowód zapłaty za olej opałowy...

II SA/Po 31/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-03

energia elektryczna, akademik syna, przedszkole, paliwo do samochodu, olej opałowy, opieka medyczna i stomatologiczna, utrzymanie domu)., Wnioskodawcy wyjaśnili...

II SA/Gd 146/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

miesięcznie. Na wezwanie referendarza matka wnioskodawczyni nadesłała do sądu zaświadczenie o jej zarobkach (wskazujące wysokość zarobków na ww. poziomie), dowód zapłaty za olej...
opałowy, z którego wynika płatność na kwotę 3998,56 zł, kserokopię potwierdzenia przelewów: za telefon na kwotę 106 zł (za marzec 2014), za energię na kwotę 250 zł...

I OZ 1766/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

skarżący w dalszym ciągu wnosi o przyznanie prawa pomocy, zwraca uwagę, że nie wymieniono kwoty, którą wydano na olej opałowy, a są to tysiące złotych, skarżący zwraca...

I OZ 1765/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

uwagę, że nie wymieniono kwoty, którą wydano na olej opałowy, a są to tysiące złotych; skarżący zwraca się o wyliczenie ile rocznie traci z majątku...

II SA/Łd 498/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-08

tych okoliczności skarżąca złożyła m.in. kopie faktur zakupu leków, kopie faktury za zakup oleju opałowego, oraz wyciągi z konta bankowego., Referendarz sądowy zważył...
1   Następne >   2