Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...
. ciężkie oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62., Organ I instancji podkreślił, iż z wniosku Spółki wynika, że sprowadzany przez nią produkt tj. olej opałowy ciężki...

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo posiada...
. ciężkie oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62., Organ I instancji podkreślił, iż z wniosku Spółki wynika, że sprowadzany przez nią produkt tj. olej opałowy ciężki...

VI SA/Wa 342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (destylowane oleje opałowe), olej napędowy transportowy, oleje opałowe...
do celów ogrzewania i innych, ciężki olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki), benzynę lakową i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny oraz koks naftowy...

VI SA/Wa 2229/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

, ciężarowych itp.), zwykle o niewielkiej zawartości siarki,, - w tym: lekki olej opałowy i pozostałe oleje napędowe - lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle...
opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje...

VI SA/Wa 1419/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-18

. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), 'ciężki olej opałowy' to olej opałowy stosowany do celów opałowych...
pędne do silników lotniczych,, oleje napędowe do silników i oleje napędowe pozostałe oraz materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty,, ciężkie oleje opałowe;, 3...

II SA/Rz 12/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

i następnie sprzedawała ten wyrób pod nazwą 'olej opałowy LS' klasyfikując go do kodu PKWiU 23.20.17-00.41 oraz kodu CN 27101961. Pozostałą część zakupionego 'destylatu naftowego...
średniego' bez poddawania go procesom technologicznym (produkcyjnym), zmieniając tylko nazwę handlową Spółka sprzedawała pod nazwą 'pozostały olej opałowy' niebarwiony...

II GSK 1341/11 - Wyrok NSA z 2012-10-03

lub paliw, planowane na dany rok (w m3) z podaniem kodów CN, PKWiU' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich)', Spółka wskazała: 100 m3 CN...
naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowe lub paliw w danym roku' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich...

VIII SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) załącznik 1 tabela A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE);, 2) olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 (art. 20...
jako olej smarowy P-100, oznaczany przez Spółkę kodem CN 2710 19 99, w następstwie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, okazał się olejem opałowym i w zależności...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych, takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych...
opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje napędowe...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

rozporządzenia 1099/2008 półprodukty rafineryjne to przetworzone oleje przeznaczone do dalszego przetwarzania (np. olej opałowy z pierwszej destylacji lub próżniowy olej napędowy...
o zapasach dotyczących opłaty zapasowej. Wskazała, że zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo olej gazowy niespecyfikowany (kod CN [...]), który będzie następnie...
1   Następne >   +2   +5   7