Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 720/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. przy ul. S. [...] (na działce nr geod. [...]), stanowiącym własność M. O. pieca c.o. na olej opałowy i zbiornika na olej opałowy o pojemności [...] dm³., U podstaw...
o montażu w suterenie budynku mieszkalnego w S. przy ul. S. [...] pieca na olej opałowy, przeprowadził w dniu [...] maja 2006r. kontrolę, a następnie wszczął...

II SA/Po 392/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-23

wybudowanego obiektu dystrybucji oleju opałowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. [...] w R. (działka nr [...]) polegająca na: zdemontowaniu zbiornika na olej...
postawiona na działce już w 1991r. i 'służyła do parkowania maszyn rolniczych', a w 1993r. wkopano pod tę wiatę zbiornik na olej opałowy. Olej opałowy z tego zbiornika...

II SA/Op 548/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-12

. W pomieszczeniu piwnicznym tuż przy ścianie z przedmiotowym otworem znajdował się zamontowany kocioł na olej opałowy wraz ze zbiornikiem, trwale połączony z instalacją...
spalinowego i montażu kotła na olej opałowy, które to roboty stanowią zagrożenie dla wszystkich mieszkańców budynku. Z kolei skarżąca przedłożyła opinię [...] Zakładu Usług...

II OSK 647/05 - Wyrok NSA z 2006-03-17

na olej opałowy o poj. V = 20 000 l,, - zdemontowanie wiaty wybudowanej nad zbiornikiem., Jak wynika z uzasadnienia powyższej decyzji i protokołu oględzin z dnia 13...
kwestionują ustalenia stanu faktycznego sprawy i twierdzą, że wiatę zbudowali w 1991 r. a zbiornik na olej opałowy zagłębili w gruncie w 1993 r. W 1999 r. nawet podjęli próbę...

II SA/Po 777/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

jest od 2000 r., pomieszczenie na olej opałowy jest połączone z budynkiem gospodarczym i tworzy z nim jedną bryłę. W przedmiotowym pomieszczeniu przechowywany jest olej...
decyzji zobligowany jest do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego - magazynu na olej opałowy. Rozebranie obiektu w sposób oczywisty wiązać się będzie z trudnymi...

II SA/Wr 106/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

na olej opałowy, jest co najmniej przedwczesna. Zgodnie bowiem z § 136 ust. 1 rozporządzenia technicznego pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo...
stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny...

II SA/Łd 984/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-22

oraz 2 kanały wentylacyjne. Jeden z kanałów wentylacyjnych obsługuje kotłownię, której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy, drugi zaś rozbudowaną część sklepu. Zakres...
ogrzewania wraz z grzejnikami i kotłem na paliwo płynne o mocy 35 kW, którego nośnikiem energii jest olej opałowy, zasilającej część rozbudowywaną sklepu wielobranżowego i część...

II SA/Wr 245/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

projektu budowlanego wskazując, że projekt jedynie 'sygnalizuje' lokalizację zbiorników na paliwo. Zdaniem Sądu skoro zbiorniki na olej zostały wymienione w projekcie...
płynnych, 2/ demontaż zbiornika oleju opałowego - 20 tyś litrów, dwóch zbiorników oleju opałowego po 60 tys. litrów każdy oraz dwóch zbiorników na benzynę po 50...

II SA/Ol 1397/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-09

wychwytującej olej opałowy; brakuje nawiewu do pomieszczenia kotłowni. W celu doprowadzenia kotłowni do stanu zgodnego z prawem należałoby zwiększyć jej powierzchnię, co wiązałoby...
tego rodzaju robót budowlanych wiązałoby się z rozbiórką warstw podłogowych oraz demontażem zbiornika na olej opałowy i kotła. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości...

II SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy, zlokalizowanych na działce przy ul. K. [...] w O., D. Wojewódzki Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   19