Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Po 503/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-02

ani opałowych., Wnioskodawca sformułował następujące pytanie :, Czy olej opałowy wykorzystywany do oczyszczania odwiertów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
1 i pkt 2 ustawy - w jakim innym celu zostanie zużyty tak sprzedany olej opałowy. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie stawki akcyzy wskazane w wymienionym...

I GSK 616/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy jest znakowany oraz barwiony zgodnie z przepisami, wydawany jest wyłącznie na cele opałowe, a nabywcy składają wymagane...
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11), zwanej dalej 'ustawą', sprzedając olej opałowy przy użyciu instalacji...

VIII SA/Wa 523/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

także specjalne paliwo do tych pieców o nazwie handlowej olej opałowy Z. [...], który sprowadza do Polski z B., w pojemnikach [...] litrowych i w takich samych pojemnikach...
, że nabywała wewnątrzwspólnotowo olej opałowy Z. [...]. Jest to olej o szczególnych parametrach technicznych, istotnych z punktu widzenia nowoczesnej technologii spalania stosowanej...

I GSK 1442/16 - Wyrok NSA z 2019-03-08

sieciowe markety budowlane. Spółka dostarcza także specjalne paliwo do tych pieców o nazwie handlowej olej opałowy Z. P., który sprowadza do Polski z Belgii, w pojemnikach 20...
, że olej opałowy Z. P. będzie sprzedawany z przeznaczeniem do celów opałowych i w obliczu zapłaty przez Spółkę podatku według stawki 232,00 zł/1.000 litrów wskutek powstania...

I SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-24

opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje jednocześnie czynności prawnych wskazujących, że produkt ten zostanie zużyty zgodnie...
oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu do celów opałowych, z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie...

I SA/Kr 637/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

oleju opałowego opisane w art. 89 ustawy?, Zdaniem P. Sp. z o.o. w obrocie olejami opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje...
elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie sprzedany przed uzyskaniem oświadczenia, iż zakupione wyroby zostaną przeznaczone na cele...

VIII SA/Wa 522/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

dla sprzedaży oleju opałowego. Skarżąca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia sprowadza do kraju specjalistyczny olej opałowy w dwudziestolitrowych pojemnikach...
., 4.3. Zdaniem Ministra Finansów, oświadczenie podmiotu nabywającego olej opałowy od Spółki co do przeznaczenia nabywanych wyrobów, czyli oświadczenie przewidziane w art...

VIII SA/Wa 769/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

, poz. 11 ze zm.; dalej: 'u.p.a.')., 1.2. We wniosku Spółka wskazała, że dostarcza na rynek polski olej opałowy, który sprzedaje, głównie poprzez współpracę z sieciowymi...
. w takich samym pojemnikach, w jakich jest następnie sprzedawany. Olej jest nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. Skarżąca płaci podatek...

I GSK 764/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza nabyć 'olej opałowy' klasyfikowany...
litrów. Następnie zainteresowany sprzeda ww. wyrób. Według wyjaśnień nabywcy 'olej opałowy' będzie wykorzystywany do technologii związanej z izolacją fundamentów budowanych...

I SA/Gd 721/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-04

dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości uzupełniania treści oświadczenia dokumentującego sprzedaż oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych...
., W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe., Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciężkiego oleju opałowego, czyli wyrobu akcyzowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   28