Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 163/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

stosowanego opału w ww. budynkach to olej opałowy. - do 2019 r. węgiel wykorzystywany był w kuchni szkoły podstawowej w [...]. Popiół powstający ze spalania węgla był na bieżąco...
, budynki jednostek podległych Gminie [...], położone w [...] tj. szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz budynek urzędu gminy ogrzewane były olejem opałowym, - od 2019...

I SAB/Lu 7/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-14

postępowania miało związek z kolejno podejmowanymi przez organ czynnościami zmierzającymi do ustalenia czy zakupy znacznych ilości oleju opałowego związane...
wynikającego z art. 139 § 1 op i kolejno wyznaczonego, organ wyjaśnił koniecznością przeprowadzenia przez inny organ podatkowy kontroli u dostawcy oleju opałowego...

IV SAB/Wr 42/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

w zakresie:, 1. Faktur za zakupiony w 2011 r. lekki olej opałowy;, 2. Dokumentacji przetargowej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę lekkiego oleju opałowego...

VI SAB/Wa 61/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

zabezpieczeń przeciwpożarowych o wydanie oceny warunków ochrony przeciwpożarowej, ale on również odmówił z uwagi brak produktu (oleju opałowego) na terenie obiektu...

II FSK 2135/14 - Wyrok NSA z 2016-09-01

, co do których nie ma wiedzy. Jedynie w sytuacji posiadania przez organ celny danych potwierdzających fakt wprowadzenia oleju opałowego na polski obszar celny, miałby on obowiązek wydać...

IV SAB/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na magazynowanie oleju opałowego znajdują się w zasobach TBS, z rozbiciem na poszczególne osiedla,, 5.udostępnienia pełnej dokumentacji szkodowej od firm ubezpieczeniowych...

VI SAB/Wa 60/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

, 2207 20 00;, b/ olejami napędowymi o kodzie CN 2710 19 43, 2710 20 11;, c/ lekkimi olejami opałowymi i pozostałymi olejami napędowymi o kodach 2710 19 46, 2710 19 47, 2710...

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ...
w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów...

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...
1   Następne >   2