Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 309/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

dołączyli kopie przykładowych faktur za leki, rachunków za prąd, z PZU, za telefon, za wodę i kanalizacje, za pieluchomajtki, za środki czystości, za olej opałowy...

IV SA/Wr 613/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-26

nauki skarżącej - małżonki I. K. w szkole wyższej 390 zł, opłata za mieszkanie córki J. K. w K. 500 zł, energia elektryczna 280 zł, woda 40 zł, olej opałowy 300 zł...

IV SA/Gl 48/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-15

zostały zbiorniki na olej opałowy. W toku postępowania ustalono, że wnioskodawca mieszka sam i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Budynek jest w złym stanie...
, że znajdujący się w kotłowni piec nie jest używany od roku 2001 r. z powodu braku oleju opałowego. Do uruchomienia pieca potrzebna jest energia elektryczna...

IV SA/Wr 237/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

na ponoszone wydatki z tytułu czynszu, opłat za wywóz śmieci, Internet, ubezpieczenie, olej opałowy, węgiel i drewno, a także bieżące wydatki na żywność, leki, odzież...

IV SA/Wr 238/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

śmieci, Internet, ubezpieczenie, olej opałowy, węgiel i drewno, a także bieżące wydatki na żywność, leki, odzież. W oświadczeniu z dnia 4 listopada 2010 r. strona wskazała...

IV SA/Wr 239/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

wydatki z tytułu czynszu, opłat za wywóz śmieci, Internet, ubezpieczenie, olej opałowy, węgiel i drewno, a także bieżące wydatki na żywność, leki, odzież. W oświadczeniu...

II SAB/Op 20/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-20

opłaty za media oraz podejmując czynności mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę...

II SAB/Op 40/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-14

mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę. Niestety, stan techniczny budynku...

II SA/Op 199/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-10

w [...] i zakupiła olej opałowy na zimę, na co przedłożyła dowody za lata 2010 i 2011, a w roku 2011 dokonała wymiany wodomierzy. Dalszy pobyt i zamieszkiwanie w okresie...

II SA/Bd 98/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-29

jak i przerw na posiłki. Okoliczności kupowania od świadków produktów takich jak ziemniaki, olej napędowy, części do maszyn rolniczych, czy też zbierania obierków od sąsiadów, organ...
do celów opałowych nie potwierdzają jej twierdzeń - jeden z dokumentów pochodzi z 2012 r., drugi dopiero z 2017 r., co wskazuje, że przez 5 lat nie było potrzeby zakupu...