Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Bk 4/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

i ścieki (kwartalnie 140 zł) - 35 zł; śmieci (kwartalnie 55 zł) - 16 zł; lekarze i badania prywatne - 420 zł; opał (olej opałowy za sezon 6.720 zł) - 560 zł; podatek...

II SA/Bk 445/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-27

prywatne - 420 zł; opał (olej opałowy za sezon 6.720 zł) - 560 zł; podatek od nieruchomości (rocznie 384 zł) - 32 zł; ubezpieczenie budynków i na życie (rocznie 860 zł...

I SA/Wa 2335/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

w maju 2014 r. usługi medycznej na kwotę [...] oraz kopie dokumentów potwierdzających poniesienie następujących wydatków: zakup oleju opałowego na cele grzewcze...
wydatki na żywność, zakup opału oleju opałowego na cele grzewcze (zakup w czerwcu 2014 r. na kwotę [...]) oraz leczenie, w ramach których skarżący udokumentował...

II SA/Bd 461/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

przez tereny dróg, placów, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz ścieżek rowerowych. Ponadto preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz. energia elektryczna, olej...
opałowy nisko siarkowy lub inne odnawialne źródła energii. Natomiast podstawą gazyfikacji obszaru objętego planem będzie ekonomiczna efektywność inwestycji lub wystąpienie...