Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Op 295/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

ciepło technologiczne może być wykorzystane wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem, energią elektryczną, olejem opałowym'., 2) w części graficznej...
wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem energią elektryczną, olejem opałowym oraz w oparciu o mikroinstalacje i małe instalacje w rozumieniu ustawy...

III SA/Wr 203/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, na ekologiczne w postaci ogrzewania gazowego, elektrycznego, na lekki olej opałowy, paliwa stałe lub biomasę...
zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez nowoczesne źródło ciepła, tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem...

III SA/Łd 242/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-25

. Obecnie szkoły oddzielnie przygotowują plan budżetowy, w którym ujmują środki na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, opłat za rozmowy telefoniczne, co jest ogromnym...

I SA/Gd 963/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-19

podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia...

II FSK 3219/15 - Wyrok NSA z 2016-05-06

pewnych preferencji czy przywilejów podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów...
opałowych - pod warunkiem złożenia lub uzyskania stosownego oświadczenia). Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem, że tak rozumianej sankcji nie przewidują przepisy...