Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej systemów ogrzewania oraz modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej., Według Programu modernizacja...
gazowego, elektrycznego, czy przez spalanie oleju opałowego/, jak i modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej dla dwóch szkół...

III SA/Wr 510/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-08

terytorialnego. Ponadto, w opinii Zarządu Powiatu T., R. K. dokonując zakupu oleju opałowego naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004...