Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 250/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy...
litrów oleju opałowego, tj. pojemność zbiornika paliwa, w którym strona przechowywała olej przeznaczony do celów opałowych., A. wniósł odwołanie od wskazanej wyżej decyzji...

III SA/Po 253/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy...
o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 252/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

(ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4...
ustawy o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 251/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty...
niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza...

III SA/Po 368/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona...
, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, stwierdzono również posiadanie oleju opałowego w zbiorniku paliwa pojazdu...

III SA/Po 1264/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-09

ustawy o autostradach płatnych. Nie wskazał bowiem, do którego z czterech wymienionych w tabeli produktów zalicza się sporny olej opałowy posiadany przez skarżącego...
rozważań w zakresie czynności nakładających tą opłatę. W ocenie NSA Sąd I instancji przedwcześnie zaakceptował przyjętą przez organy podatkowe okoliczność, że olej opałowy...

III SA/Lu 426/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

2008 r., Organ ustalił, że skarżący wykorzystał olej opałowy 'Ekoterm' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń...
jest bardzo obszerny i potwierdza w sposób niebudzący wątpliwości, że w 2008 r. skarżący wykorzystał olej opałowy jako paliwo do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych...

III SA/Po 990/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-30

, że strona w [...]roku dokonywała sprzedaży oleju opałowego za pomocą odmierzacza paliw. Organ podatkowy za udowodnioną uznał zatem przesłankę, że strona zużywała olej opałowy...
konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju, od których podatnik...

III SA/Po 989/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-30

, że strona w[...] roku dokonywała sprzedaży oleju opałowego za pomocą odmierzacza paliw. Organ podatkowy za udowodnioną uznał zatem przesłankę, że strona zużywała olej opałowy...
jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju, od których podatnik był zobowiązany...

III SA/Po 991/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-30

, że strona w [...]roku dokonywała sprzedaży oleju opałowego za pomocą odmierzacza paliw. Organ podatkowy za udowodnioną uznał zatem przesłankę, że strona zużywała olej...
konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju, od których podatnik...
1   Następne >   +2   +5   8