Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Łd 69/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-25

od kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w C., iż w zbiorniku na olej opałowy pozostało 2600 1. oleju opałowego, który został wykorzystany do ogrzewania domu...
był składowany olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania budynków w okresie zimowym z początkiem 2009 r. Po przejęciu nieruchomości z oleju korzystał Powiatowy Dom Samopomocy w C...

V SA/Wa 2006/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

do otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego A.B. zakupił olej napędowy, olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus o kodzie CN 2710 19 47 i olej opałowy do celów grzewczych PP1...
napędowy przeznaczony do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz olej opałowy o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 jest opodatkowany preferencyjną...

V SA/Wa 1800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-17

działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości ... zł., W związku ze stwierdzonymi...
obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy...

III SA/Wr 203/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, na ekologiczne w postaci ogrzewania gazowego, elektrycznego, na lekki olej opałowy, paliwa stałe lub biomasę...
zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez nowoczesne źródło ciepła, tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem...

I SA/Bd 750/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-22

nigdy nie zamieszkujących pod wskazaną lokalizacją, do której rzekomo dostarczano olej opałowy. Dlatego też wszystkie te oświadczenia wymagają weryfikacji...
od stycznia do grudnia 2008r. podatnik dokonując sprzedaży oleju opałowego między innymi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, uzyskał 3.400 oświadczeń...

I GSK 333/18 - Wyrok NSA z 2020-08-05

do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania [A] (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości 2 679 490,51 zł., W związku...
, w brzemieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania (tj. opłat za olej...

II GSK 285/14 - Wyrok NSA z 2015-08-27

po stronie organu podatkowego, lecz ogromem materiału dowodowego wymagającego zbadania. I tak, w okresie od stycznia do grudnia 2008 dokonując sprzedaży oleju opałowego, między...
przy udziale i pomocy innych organów dalszych ustaleń dotyczących rzeczywistego adresu zamieszkania osób wskazanych jako nabywców oleju opałowego. Ponadto na wydłużanie toczącego...

I SA/Ol 130/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-12

, energia elektryczna 218,20zł, woda 55,00zł, olej opałowy 100,00zł, wywóz śmieci 15,00zł. Wnioskodawca nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej. Pozostaje w separacji...

II GSK 44/15 - Wyrok NSA z 2016-05-17

kupowano olej opałowy na potrzeby ogrzewania TTOC i obsługiwano kotłownię należy przyjąć, że Starosta [...] ewidentnie wykonywał odpłatnie określone czynności jako dostawca...

II GSK 2868/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

nie ulega wątpliwości, 'że skoro kupowano olej opałowy na potrzeby ogrzewania TTOC i obsługiwano kotłownię należy przyjąć, że Gospodarstwo Pomocnicze (Powiat) ewidentnie...
1   Następne >   2