Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 524/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

- [...] zł, ZUS - [...] zł, KRUS - [...] zł, kasę zapomogowo - pożyczkową - [...] zł, telefony i Internet - [...] zł, prąd - [...] zł, olej opałowy - [...] zł, woda i ścieki...

VIII SA/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

i Internet - [...] zł, prąd - [...] zł, olej opałowy - [...] zł, woda i ścieki - [...] zł - łącznie [...] zł. Pozostała kwota ledwie wystarcza na wyżywienie i ubranie...

V SA/Wa 1590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

jako komponenty paliwowe: frakcja benzynowa, naftowa i oleju opałowego. Przy badaniu popytu istotnym jest fakt, że te komponenty powstaną z odpadów, to zaś ma decydujący wpływ na popyt...
. Jeszcze łatwiejsza jest produkcja oleju opałowego. Stwierdzenie recenzenta, że depolimeryzacja tworzyw wymaga określonej temperatury w krótkim czasie a ciekły metal ma dużą...

II GZ 110/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

, inne comiesięczne wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli (3.600 zł, 6.800 zł oraz 6.500 zł za czynsz budynków; 20.000 zł, 6.000 zł za olej opałowy; 600 zł...

V SA/Wa 2070/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

obiektów np. woda, olej opałowy, energia elektryczna, utylizacja odpadów, usługi weterynaryjne, dezynfekcja budynku itp.)., Mając powyższe na uwadze, Dyrektor OR...
., natomiast numer weterynaryjny został nadany B. W. [...] czerwca 2016 r.)., Ponadto wskazał, że P. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju...

V SA/Wa 927/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

działalności samodzielnej (posiadanie wspólnego numeru weterynaryjnego, wspólne ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów np. woda, olej opałowy, energia...
. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju opałowego, kosztów usług weterynaryjnych oraz kosztów dezynfekcji budynków. Zdaniem Dyrektora OR...

V SA/Wa 1742/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

odpadów z tworzyw sztucznych w ciekłe wyroby energetyczne - paliwa płynne (olej opałowy, benzyna, KTS-F). Elementem bazowym technologii jest nowatorski sposób rozdziału...

V SA/Wa 25/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

(zakup oleju opałowego - ... zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin - ... zł, zakup paszy i pożywienia dla zwierząt, - ... zł, wynajęcie kombajnu zbożowego i prasy...

I SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-27

w przypadku paliw typu węgiel, gaz ziemny, olej opałowy. Z dostępnej dokumentacji konkursowej, tj. Regulaminu konkursu i jego załączników nie wynika, w jaki sposób należy wyliczać...

III SA/Gl 1769/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

jedynie to, że w [...] r. wypłacił ze swojego rachunku kwotę [...] zł, stanowiącą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego za [...] r., Oprócz tego wydruku skarżący...
1   Następne >   2