Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Lu 33/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-15

podatku akcyzowego za miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2003 r., z tytułu sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego...
, czy podatnik miał świadomość nieuczciwego działania każdego z nabywców oleju opałowego i podania przez nich nieprawdziwych danych., W związku z powyższym w pierwszej...

I SAB/Lu 12/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-14

, które mogłyby wyjaśnić powstałe wątpliwości odnośnie stanu faktycznego sprawy, w szczególności co do: celowości zakupów przez Spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach...
przez Spółkę z panem M. W. prowadzącym [...] z siedzibą K. ., Prowadzone postępowanie zmierzało do ustalenia rzetelności i zasadności zakupu oleju opałowego w wykazanych...

II SAB/Op 20/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-20

opłaty za media oraz podejmując czynności mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę...

II SAB/Op 40/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-14

mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę. Niestety, stan techniczny budynku...

I SAB/Lu 20/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-14

przez spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach i wykazywania nieadekwatnie wysokich kosztów ogrzewania szklarni w stosunku do uzyskiwanego przychodu ze dokonywanych...
, których przeprowadzenie spowodowało powstanie uzasadnionych wątpliwości odnośnie rzetelności przeprowadzonych transakcji, w szczególności co do ilości i celowości nabycia oleju...

I FSK 473/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

wątpliwości co do rzetelności transakcji, zwłaszcza w zakresie wykazywania zlecenia pełnej obsługi dzierżawionych szklarni M. W. (G. O.), ilości i celowości nabycia oleju...
opałowego od K. S (P.) na ogrzewanie szklarni, przy nieadekwatnie wysokich kosztach z tego tytułu w stosunku do uzyskiwanego przychodu ze sprzedaży oraz rzetelności...