Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 975/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę [...]zł...
również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej...

IV SA/Po 974/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

uchwały w części obejmującej § 13 ust 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody...
[...] (dalej również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 973/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-12

zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie wyrażenia: 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta...
miasta [...] w rejonie ulicy [...] - w części obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 972/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę...
obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu: 'takich jak: gaz. olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej o mocy do 100 kW' i wniósł o:, 1...

II SA/Wr 80/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane...
o indywidualne lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych...

II SA/Wr 263/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-20

elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych i niskoemisyjnych - o sprawności energetycznej co najmniej 80...

II SA/Wr 363/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-18

'ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy...

II SA/Ol 1005/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-17

, ust. 2.4 pkt 1, ust. 2.5 pkt 1 w części 'Zaleca się ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energie elektryczną lub odnawialne źródła energii takie jak panele...

II SA/Wr 378/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-17

zanieczyszczeń, b) w przypadku zastosowania indywidualnego ogrzewania budynków należy wykorzystać ekologiczne czynniki grzewcze, takie jak olej opałowy, energia elektryczna...

III SA/Wr 510/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-08

terytorialnego. Ponadto, w opinii Zarządu Powiatu T., R. K. dokonując zakupu oleju opałowego naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004...
1   Następne >   2