Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 560/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 53.853 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo wypełnionych...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi...

III SA/Po 558/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 113.309 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...

III SA/Po 559/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 54.603 litrów. Ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi na skargę...

III SA/Po 561/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 58.757 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...

I SA/Lu 759/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-24

na odbarwianiu oleju napędowego barwionego na czerwono przeznaczonego na cele grzewcze, a w związku z tym korzystającego z obniżonej stawki podatku akcyzowego. Olej opałowy...
kupowany był przez funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze, których zadaniem było dokumentacyjne (fikcyjne) jego rozchodowanie. Faktycznie olej opałowy transportowany...

I GSK 1454/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

. Podatnik nabywał olej opałowy, deklarując jego opałowe (grzewcze) przeznaczenie, co stosownie do treści art. 4 ust. 5 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym...
jedynie odcisk pieczęci o treści ,,Olej opałowy przeznaczony wyłącznie na cele opałowe'. Jak wynika z zeznań podatnika pieczęć do połowy września nie była przystawiana...

III SA/Łd 900/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

, że stawka akcyzy na olej opałowy sprzedawany przez podatnika została ustalona w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i wynosi 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu...
. Jest to stawka maksymalna, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów...

V SA/Wa 2626/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

ten będzie przeznaczał na cele opałowe lub do odsprzedaży na cele opałowe. Na podstawie konta rozrachunków ustalono, iż Podatnik regulował należności za zakupiony w Spółce 'C.' olej...
były umieszczane na fakturach sprzedaży. Z zeznań Świadka wynika, iż Podatnik twierdził, że zakupiony olej opałowy wykorzystuje na własne cele opałowe...

V SA/Wa 3522/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

prowadziła sprzedaż detaliczną i hurtową paliw. W kontrolowanym okresie Spółka dokonała zakupu oleju opałowego w łącznej wysokości .... litrów. Następnie olej ten przeznaczała...
PESEL, bądź fakt, że wymienione osoby nie figurują w ewidencji ludności. W wyniku przesłuchania w charakterze świadków 32 zidentyfikowanych osób nabywających olej opałowy...

I GSK 1146/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

do którego paliwo zlano - każdorazowo przy każdej operacji magazynowania., Dyrektor IC podniósł, że w okresie objętym postępowaniem zbiorniki magazynujące olej opałowy...
podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie tego wyrobu do celów grzewczych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, jeżeli podatnik ma wolę przechowywać olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100