Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

V SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność...

V SA/Wa 2456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów opałowych E. P., klasyfikowany do kodu CN 27101945. Zakup oleju z obniżoną stawką podatku akcyzowego...
, a następnie w razie wątpliwości sprawdzenie, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia...

V SA/Wa 2182/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-22

zweryfikowanych w bazie KEP kontrahentów skarżącego wystosowane zostały wezwania w celu udzielenia wyjaśnień czy olej opałowy zakupiony w 2006 r. od strony został w całości...
ujawnili przypadki, w których strona sprzedawała olej opałowy, którego formalnie nie posiadała. Świadczy o tym porównanie dat zakupu oleju u dostawcy krajowego z datami...

V SA/Wa 2453/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

grudnia 2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę obowiązkowi...

I GSK 1951/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

, iż w niektórych przypadkach - co wynika z oświadczenia jednego z nabywców oleju opałowego - olej ten nie został zużyty na cele opałowe, lecz do smarowania form do produkcji...
ciążył zatem szczególny obowiązek związany z pozyskaniem tego dokumentu w sposób rzetelny, związany z prawidłowym doborem kontrahentów. Podatnik sprzedający olej opałowy...

V SA/Wa 2452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę obowiązkowi przekazania...

V SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę...

III SA/Łd 485/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-31

przez osobę, której tożsamości nie można potwierdzić, sprzedający olej opałowy traci prawo do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. Do ustalonej podstawy...
. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Stawka na olej opałowy zużywany na cele grzewcze została określona w wysokości 232 zł/1000 litrów (poz. 2 lit. a załącznika...

V SA/Wa 2448/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów opałowych...
, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu...

V SA/Wa 2454/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

grudnia 2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
. prowadziło działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami płynnymi, nabywając od dostawców olej napędowy grzewczy przeznaczony do celów opałowych i olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   91