Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 75/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-06

na wniosek importera - Przedsiębiorstwa Obsługi PKS - Zakład w W., dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako olej opałowy o zawartości siarki...
w certyfikacie jakości z dnia 19 marca 1997 r. wykazały, że olej nie odpowiadał fizyko-chemicznym cechom 'ciężkiego oleju opałowego', objętego wskazanym przy zgłoszeniu...

III RN 49/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

decyzją z dnia 15 listopada 1997 r. dokonał ponownego ustalenia klasyfikacji taryfowej i wymiaru cła od sprowadzonego towaru, uznając go za lekki olej opałowy...
były certyfikat jakości SGS oraz ekspertyza ITN. które wykazały, iż przedmiotem importu był olej opałowy o parametrach oleju napędowego i zarzucił skarżącemu, że przy wniosku...

III RN 52/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

produkt powinien zostać zaklasyfikowany jako olej opałowy lekki do kodu PCN 2710 00 69 9 z autonomiczną stawką celną 35 procent. Ta ostatnia decyzja, po rozpatrzeniu odwołania...
z o.o., w G. we wniosku o dopuszczenie towaru do obrotu na polskim obszarze celnym zadeklarowało, iż sprowadzony z zagranicy olej opałowy powinien zostać - zgodnie...

I SA/Po 4624/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-09-25

lub zużywające olej opałowy dla celów innych niż opałowe tj. do tankowania samochodów, ciągników, maszyn rolniczych /sieczkami samobieżnych, kombajnu, koparki...
w niniejszej sprawie podatnikami podatku akcyzowego są również m.in. osoby prawne sprzedające lub zużywające m.in. oleje opałowe dla celów innych niż opałowe. W świetle...

III RN 151/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-09-20

Spółki z o.o. 'A.' w G., do pozycji Taryfy Celnej określonej kodem PCN 2710 00 74, jako ciężki olej opałowy o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent...
, że importer - Spółka z o.o. 'A.' w G. we wniosku o dopuszczenie towaru do obrotu na polskim obszarze celnym zadeklarowała, iż sprowadzony z zagranicy olej opałowy, zgodnie...

III SA 1381/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

tego oleju w styczniu i lutym 2000 r. nie wykazując tej sprzedaży w deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-2., Olej napędowy II z dniem 1 stycznia 2000 r. został opodatkowany...
nafty i oleju opałowego, a nie oleju napędowego., W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik 'B.-O.' Jerzy N., Zbigniew J., Stanisław K. Spółka Jawna z siedzibą w C. wniósł...

IV SA 2702/00 - Wyrok NSA z 2002-11-13

zakładowej. Decyzja ta wymienia dwa kotły parowe opalane olejem opałowym, określając w załączniku nr 1 emisję maksymalną i emisję roczną dla całego obiektu elektrociepłowni...

III RN 89/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma 'P.' była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998 r. oraz 2 grudnia 1998 r. oleju opałowego. Towar...
przez 'P.' oleju opałowego powinna ponieść wspomniana Agencja Celna 'O.', Według Sądu nie ulega bowiem wątpliwości, że Agencja 'O.' nie wywiązała się z czynności...