Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

III SA/Gl 888/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-04

oleju opałowego nabywcy złożyli spójne i konsekwentne zeznania, w których zdecydowanie i przekonująco zaprzeczyli, by nabywali olej opałowy, jak i składali podpisy...
tak ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r., jak i rozporządzenia MF. z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego., Ponieważ olej opałowy, o którym mowa...

I SA/Wr 694/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

oleju opałowego, jak ustalono, podatnik dokonywał przede wszystkim do dalszej odsprzedaży oraz w niewielkich ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej...
, a także, że nie posiadają urządzeń grzewczych, w których można wykorzystywać olej opałowy. Na okoliczność dostarczania oleju opałowego A. Z., której danymi jak twierdził...

III SA/Łd 408/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-13

o podatku akcyzowym, w stosunku do Strony jest niewłaściwe, mimo iż nie udowodniono, aby Strona zużyła olej opałowy na cele niezgodne z przeznaczeniem lub dokonała sprzedaży...
akcentu warunku materialno-prawnego na formalno-dowodowy, nawet w sytuacji potwierdzenia, iż zakupiony przez nabywców olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem...

I SA/Wr 698/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

odsprzedaży oraz w niewielkich ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej opałowy kupował, w szczególności od A spółka z o.o. zs. w K., kilka razy od B M...
., U. J. spółka jawna zs. w K. oraz C S.A. zs. w P. We wrześniu 2008 r. podatnik zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem [...] z nieusuwalnym znacznikiem...

I SA/Sz 21/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-19

, jest ustanowiony w celu możliwości 'odtworzenia' przez organ podatkowy istoty transakcji, co w tym przypadku oznacza, że olej opałowy został wykorzystany zgodnie...
z przeznaczeniem. W tym stanie rzeczy, zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej może nastąpić w wypadku dowiedzenia, że olej opałowy został sprzedany niezgodnie...

III SA/Łd 1037/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-22

. Spółka prowadziła sprzedaż oleju opałowego do celów grzewczych, korzystając z obniżonej stawki podatku akcyzowego. Olej opałowy sprzedawała osobom fizycznym i podmiotom...
u.p.a. mimo, że stawka na olej opałowy na cele grzewcze wynosi 233 zł za 1.000 litrów. Skoro w sprawie podatnik wskazał rzetelne dane nabywców oleju opałowego...

I SA/Sz 20/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-19

możliwości 'odtworzenia' przez organ podatkowy istoty transakcji, co w tym przypadku oznacza, że olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. W tym stanie...
rzeczy, zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej może nastąpić w wypadku dowiedzenia, że olej opałowy został sprzedany niezgodnie z przeznaczeniem., Odnosząc...

I SA/Wr 700/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej opałowy kupował, w szczególności od [...] spółka z o. o. zs. w K., kilka razy od [...]. M., U. J. spółka jawna...
zs. w K. oraz [...] S.A. zs. w P. W listopadzie 2008 r. podatnik zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem [...] z nieusuwalnym znacznikiem...

III SA/Po 288/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

litrów, który był podłączony do dystrybutora wyposażonego w odmierzacz paliw ciekłych (nr fabryczny odmierzacza [...]). Ze zbiornika do odmierzacza olej opałowy...
ustalił pomniejszając całkowitą ilość oleju opałowego sprzedanego w danym miesiącu o ilość oleju sprzedanego w tym samym dniu, w którym podatnik otrzymał olej od swojego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100