Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 232/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

'A' R.J. nabywała w 2002r. znakowany i barwiony olej opałowy w Rafinerii (..) celem dalszej jego odsprzedaży odbiorcom indywidualnym. Przy zakupie tego wyrobu podatnik...
każdorazowo składał sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, iż nabyty olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe lub odsprzedany z przeznaczeniem na cele opałowe. Składane...

I SA/Bk 401/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-24

złożył oświadczenia, iż przeznaczy nabyty olej opałowy lekki Rgterm na cele uprawniające do stosowania stawek wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca...
Kontroli Skarbowej stwierdził, iż w trakcie prowadzonej kontroli strona nie przedłożyła żadnego dowodu potwierdzającego, iż zakupiony olej został przeznaczony na cele opałowe...

I SA/Wr 987/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

dokumentację księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości...
nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego. W związku...

I SA/Wr 984/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości [...] litrów...
się prawodawca nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego...

I SA/Wr 978/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości [...] litrów...
nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego. W związku...

I SA/Wr 979/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

dokumentację księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości...
się prawodawca nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego...

I SA/Wr 982/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości [...] litrów...
nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego. W związku...

I SA/Wr 985/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

dokumentację księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości...
. Zdaniem odwołującego się prawodawca nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu...

I SA/Wr 980/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości [...] litrów...
nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego. W związku...

I SA/Wr 986/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

księgową oraz zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w okresie swojej działalności gospodarczej podatniczka zakupiła olej opałowy lekki w łącznej ilości [...] litrów...
się prawodawca nie uprawnił sprzedających olej opałowy w środki pozwalające weryfikować składane przez kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   31