Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-20

są nieczytelne,, - olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami...
wynika, iż kontrolowana Spółka sprzedawała w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 października 2005 r. olej opałowy ciężki odmierzając jego ilość przy użyciu odmierzaczy...

III SA/Łd 495/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, pod wymienionymi adresami, gdzie miało dojść do dostawy oleju opałowego, zamieszkiwały inne osoby, które nie posiadały urządzeń na olej opałowy., Do akt sprawy załączono...
i polecali im wypisywanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze na fikcyjnych klientów indywidualnych, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy...

I SA/Wr 1453/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

, dokumentach (oświadczeniach) nie zostały złożone, ani przez stronę, ani przez A. S. (pracownik strony), ani przez G. S. Uwzględniając, że olej opałowy był dostarczany...
wadliwości oświadczeń, jeśli z oświadczeń wynika iż zakupiony olej opałowy przeznaczony będzie na cele opałowe. Oświadczenia takie organ podatkowy poddał dalszej...

III SA/Gl 759/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...

III SA/Gl 760/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący w procedurze...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...

III SA/Gl 758/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

kontroli stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...

I SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-23

jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej...
opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy. Nielegalnemu procesowi odbarwiania i sprzedaży oleju opałowego towarzyszyło również tworzenie fikcyjnej dokumentacji...

III SA/Łd 494/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy był sprzedany do wykorzystania jako olej napędowy., W dniu 27 lutego 2006 r. na Komendzie Miejskiej w Ł. do protokołu przesłuchania...
nie można potwierdzić, sprzedający olej opałowy traci prawo do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. W takim przypadku należy uznać, że olej opałowy...

III SA/Wa 119/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

nalewu, że Spółka w tym okresie zakupiła łącznie 690.651 litrów oleju opałowego. Następnie zakupiony olej opałowy przeznaczała do dalszej odsprzedaży w stanie niezmienionym...
z dokumentami Spółki nabywających olej opałowy, stwierdził, iż zaprzeczyły one podpisywaniu oświadczeń i nabywaniu oleju opałowego w Spółce., W trakcie postępowania wystąpił...

I SA/Ol 191/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-29

.), opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd zaznaczył, że olej opałowy...
, z drugiej zaś - sprzedawał olej opałowy pochodzący z legalnego źródła, ale nie wystawiał dowodów jego sprzedaży., Sąd nie podzielił również stanowiska organu odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100