Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 2077/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

. Z treści faktur wynikało, że przedmiotem transakcji był olej opałowy. Natomiast z dokumentów dotyczących rozchodu zakupionego oleju wynikało, że zostało zmienione...
należących do Spółki. Zakupiony w miesiącach lutym i marcu 1998 r. olej w ogóle nie był wykorzystywany jako olej opałowy, a w całości przeznaczony był jako materiał pędny...

I SA/Lu 258/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-30

r., dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako 'olej opałowy o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent, klasyfikując...
procent. Faktury sprzedaży potwierdzały, iż przedmiotem importu był olej opałowy., W tym stanie rzeczy, organ I instancji. wydał decyzję, którą dokonał ponownego ustalenia...

I SA/Lu 113/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-02

lutego 1997 r. uznając, iż sporny produkt, jako olej opałowy lekki, powinien być zaklasyfikowany do kodu PCN 2710 00 67 9, ze stawką celną autonomiczną - 35 procent...
przez (...) Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w P., na olej opałowy 'Ekoterm'. Zgodnie z powyższym dokumentem, olej opałowy 'Ekoterm' do 250 st. C destyluje w 21,6 procentach...

I SA/Lu 327-328/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-27

, że sporny produkt jest olejem opałowym i że został on sprzedany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako olej grzewczy - o czym świadczą, znajdujące się w aktach sprawy, krajowe...
i umowach międzynarodowych'., Powoływanie się skarżącego na fakt, iż 'olej opałowy objęty kodem PCN 2710 00 74 0 jest towarem nieakcyzowym - co potwierdza systematyczny wykaz...

I SA/Lu 248/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-14

i wymiaru cła od towaru dopuszczonego do obrotu według JDA SAD (...) z dnia 30 września 1996 r. uznając, iż sporny produkt jako olej opałowy lekki, powinien...
rzeczywisty stan spornego towaru jest certyfikat jakości SGS S.-P. stwierdzający, iż przedmiotem importu był olej opałowy o parametrach oleju napędowego, klasyfikowany według...

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej systemów ogrzewania oraz modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej., Według Programu modernizacja...
gazowego, elektrycznego, czy przez spalanie oleju opałowego/, jak i modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej dla dwóch szkół...

I SA/Po 591/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-08-10

zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma 'P.' była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998r. oraz 2 grudnia 1998r. oleju opałowego. Towar...
odpowiedzialność majątkową' za pokrycie długu celnego związanego ze sprowadzeniem przez 'P.' oleju opałowego winna ponieść wspomniana Agencja Celna 'O.'., W niniejszej...

II SA 2491/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

bazujących na węglu i koksie, zastosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania, tj. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej...
przez eliminację bazujących na węglu i koksie instalacji grzewczych, zastosowaniu ekologicznych - tzn. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii...