Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 1065/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

, na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj...
. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu...

I SA/Lu 1273/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-02

o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, opiewające na łączną ilość 93.680 litrów. Olej opałowy...
urządzeń grzewczych, w których mógł być wykorzystywany olej opałowy; J. P. potwierdził natomiast dwukrotny zakup oleju opałowego. W wyniku przeprowadzonych przesłuchań...

I SA/Ol 114/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-01

akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd stwierdził , że olej opałowy jest rzeczą określoną do gatunku...
stwierdził, że według stanowiska organu odwoławczego, skarżący z jednej strony dokonywał sprzedaży oleju opałowego nieznanego pochodzenia, z drugiej zaś - sprzedawał olej...

I SA/Ke 440/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-06

. W budynku mieszkalnym znajdowały się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego...
grzewcze na olej opałowy potrzebne do ogrzewania budynku o pow. ok. 800 m2 usytuowanego w S. przy ul. K. 43. Piece zużywały na dobę 60 litrów, a skarżący spalał w nich olej...

I SA/Ke 376/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-18

się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego ogrzewania zużywający węgiel...
litrów oleju opałowego jako paliwa do napędu pojazdów samochodowych. Wyjaśnił przy tym, że do grudnia 2010 r. posiadał urządzenia grzewcze na olej opałowy potrzebne...

III SA/Łd 244/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-06

faktur VAT olej opałowy w ilości 229.339 dm3. Hurtownia Alkoholi A. we wskazanym okresie nabyła olej opałowy od B. Sp. z o.o. według 17 faktur VAT zakupu...
, że zakupiony olej opałowy zużyty został do opalania w kotle grzewczym typu P-2. Organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżący wykazywał zużycie oleju opałowego w ilości...

III SA/Łd 302/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-28

i melasą. W toku podjętych czynności ustalono, że w kontrolowanym okresie J.J. nabył od Hurtowni Alkoholi Ax. M.J. w B. olej opałowy w ilości 429.085 dm3. Z protokołu...
z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów Hurtowni Alkoholi Ax. z dnia 22 września 2009 r., wynika, że podmiot ten w ww. okresie nabył olej opałowy...

I SA/Gd 430/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-16

z tej obniżki wynika z u.p.a. (ten tylko, kto chce zakupić i wykorzystać olej opałowy do celów opałowych)., WSA w Gdańsku uznał, wbrew wywodom skarżącej, że w świetle...
błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym zrozumieniu przepisu i uznaniu, że:, - obejmuje on sytuacje, w których podatnik sprzedawał olej opałowy na cele opałowe...

III SA/Łd 1245/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

roku, zużyła olej opałowy w ilości przekraczającej ilość oleju opałowego wynikającą z przedłożonych do kontroli faktur VAT zakupu tegoż oleju. Strona złożyła wyjaśnienia...
olej opałowy od innych podmiotów. Z informacji udzielonych przez Urząd Celny w K., Urząd Celny w R., Urząd Celny I w Ł. oraz Urząd Celny II w Ł., firma 'A' nie figuruje...

III SA/Łd 1249/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-13

olej opałowy w ilości przekraczającej ilość oleju opałowego wynikającą z przedłożonych do kontroli faktur VAT zakupu tegoż oleju. Strona złożyła wyjaśnienia na piśmie...
oleju opałowego do firmy B. C. w kontrolowanym okresie była firma 'B' z siedzibą w O. Czynności sprawdzające wykazały brak dokumentów wskazujących, że strona nabywała olej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100