Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bk 1395/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

rolniczego, bez pobrania od nabywcy oświadczenia, iż olej ten jest przeznaczony na cele opałowe. W trakcie kontroli ustalono również, iż nie udokumentowano...
popytu na olej opałowy,, - nie uwzględnienie obniżenia przy obliczeniu zobowiązania w podatku akcyzowym podatku zawartego w cenach zakupu,, -uchybienie w sposobie określenia...

SA/Bk 1459/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-05-28

załadowane do autocysterny o nr rej. [...] prowadzonej przez kierowcę zatrudnionego u nabywcy. Zgodnie z otrzymaną dyspozycją od właściciela firmy 'A' R. G. olej opałowy został...
postępowanie karne przygotowawcze wykazało, że w magazynie w miejscowości M. dokonywano przerobienia oleju opałowego na olej napędowy. Ponadto, w dniu 19 marca 2003 r. dokonano...

I SA/Gd 113/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

. oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego na czerwono o zawartości siarki od 0,13% do 0,20% ( olej opałowy produkowany w Polsce o nazwie RG TERM ) oraz powyżej...
0,20% i od 0,16% do 0,20% ( olej opałowy o nazwie Ekoterm Plus ). Zakupiony olej był przez podatnika zużyty, co wynika zarówno z ewidencji kontrolowanej jednostki...

I SA/Gd 114/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

D w S. oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego na czerwono o zawartości siarki od 0,13% do 0,20% ( olej opałowy produkowany w Polsce o nazwie RG TERM...
) oraz powyżej 0,20% i od 0,16% do 0,20% ( olej opałowy o nazwie Ekoterm Plus ). Zakupiony olej był przez podatnika zużyty, co wynika zarówno z ewidencji kontrolowanej...

I SA/Gd 1501/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

. zaległości ([...] )., Organ I instancji ustalił następujący stan faktyczny: podatnik dokonał, w grudniu 1999r., zakupu oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego...
na czerwono o zawartości siarki od 0,19% do 0,20% ( olej produkowany w Polsce o nazwie [...]) i od 0,16% do 0,20% ( olej opałowy o nazwie [...] ). Zakupiony olej...

I SA/Gd 1502/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

([...] )., Organ I instancji ustalił następujący stan faktyczny: podatnik dokonał, w grudniu 1999r., zakupu oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego...
na czerwono o zawartości siarki od 0,19% do 0,20% ( olej produkowany w Polsce o nazwie [...]) i od 0,16% do 0,20% ( olej opałowy o nazwie [...]). Zakupiony olej był przez podatnika...

III SA/Wa 648/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-20

był sprzedawany. Ponadto wspólnicy wnosili o przesłuchanie odbiorców oleju opałowego w celu ustalenia, czy zakupiony olej opałowy zużywany był do celów innych niż opałowe. Organ...
na cele inne niż opałowe powstaje z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe: organ w decyzji nie stwierdził ażeby spółka posiadała olej opałowy...

I SA/Gd 1381/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

następujący stan faktyczny: podatnik dokonał, w w ww. okresie, zakupu w 'B' i 'C', sp. z o.o. w S. oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego na czerwono...
. Zakupiony olej był przez podatnika zużyty, co wynika zarówno z ewidencji kontrolowanej jednostki oraz zbiorczych kwitów wydania, na inne cele niż opałowe tj. do napędu...

I SA/Gd 1382/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

faktyczny: podatnik dokonał, w w ww. okresie, zakupu w 'B' i 'C', sp. z o.o. w S. oleju zakwalifikowanego jako olej opałowy barwionego na czerwono. Zakupiony olej...
i ciągników. Podatnik użytkował pojazdy wywozowe i ciągniki zrywkowe, natomiast nie posiadał urządzeń, w których olej opałowy mógłby być zużywany z przeznaczeniem na cele...

I SA/Gd 17/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-23

opałowego w B S.A. w ilości 45.000 l. Olej opałowy zużyty został jako paliwo do suszarni w ilości 33.000 l oraz jako paliwo do ciągników i maszyn rolniczych w ilości...
. 1035 z późn. zm.) - organ kontroli skarbowej stwierdził, że Spółka zużywając olej opałowy jako olej napędowy była za ww. m-ce 1999 r. podatnikiem podatku akcyzowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   24