Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1584/19 - Wyrok NSA z 2019-10-29

2015 r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy podkreślił, że olej opałowy zakupywany przez Skarżącego do celów opałowych w części...
dowodowego wykazała, że olej opałowy kupowany przez Skarżącego do celów opałowych w części nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. Skarżący w prowadzonej gorzelni...

III SA/Gl 652/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-19

. i [...] r. zakupiłem olej opałowy z firmy 'A' z K. w ilości po [...]. Załączone oświadczenia sporządziłem własnoręcznie w obecności kierowcy dostawcy, lecz ilość litrów...
co do podpisu... a co do ilości to nie mogła być większa niż [...] litrów bo przeważnie takie ilości kupowałam... zakupiony przez mnie olej opałowy zużyty został na cele...

I GSK 1220/16 - Wyrok NSA z 2019-01-25

dokonywała sprzedaży oleju opałowego, dokumentując tą sprzedaż paragonami fiskalnymi i fakturami VAT. Sprzedawała, a więc olej opałowy spożytkowała, użyła jako przedmiot...
na uwzględnienie., Zdaniem Sądu I instancji analizowane przepisy pozwalają na przyjęcie swoistego domniemania faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie...

I GSK 1219/16 - Wyrok NSA z 2019-01-25

. Sprzedawała, a więc olej opałowy spożytkował, użyła, jako przedmiot sprzedaży. Rozważając obowiązek sprzedawcy polegający na przeznaczeniu oleju na cele opałowe...
swoistego domniemania faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie przeznaczony na cel opałowy, czyli że zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem...

I SA/Bk 684/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-24

wykazała, że olej opałowy zakupywany przez Skarżącego do celów opałowych w części nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. W ocenie organu, zgromadzony materiał dowodowy...
organów, które wykazywały, że olej opałowy zakupywany przez Skarżącego do celów opałowych w części nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. Oceniając ponownie sprawę WSA...

I GSK 385/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

regulacji - pozwalają na przyjęcie swoistego domniemania faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie przeznaczony na cel opałowy. Tym samym...
i kontrolę. Przy każdym z nabywców wskazano czy kupował/nie kupował olej, w jakiej ilości, kto sporządzał oświadczenie, kto je podpisał., WSA stwierdził, że kwestionując...

I GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem., Zdaniem Sądu, powyższy wyrok ma odniesienie do sytuacji...
faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na podstawie paragonów;, l) art. 52-56, art. 21 Op w zw. z art. 10 ustawy prawo akcyzowe poprzez błędne ustalenie...

I GSK 69/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

do olejów opałowych sprzedanych do celów opałowych nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów...
w tym argumentacji prawnej;, 10.3. dokumentów w postaci faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na podstawie paragonów;, 12. art.52-56, art. 21 o.p. w zw. z art...

I GSK 68/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

wskazanych we wniosku dowodowym w tym argumentacji prawnej;, 10.3. dokumentów w postaci faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy na podstawie paragonów;, 12. art...
akcyzowym, mimo iż brak jest podstaw do nałożenia wskazanego obowiązku, gdyż olej opałowy sprzedawany przez skarżącego został przez nabywców wskazanych na przedłożonych...

I GSK 66/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

przedstawienia okoliczności wskazanych we wniosku dowodowym w tym argumentacji prawnej;, 10.3. dokumentów w postaci faktur, zestawienia klientów nabywających olej opałowy...
.:, a) jego błędną wykładnię polegającą na nałożeniu na podatnika zobowiązania w podatku akcyzowym, mimo iż brak jest podstaw do nałożenia wskazanego obowiązku, gdyż olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   37