Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1135/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

na potrzeby własne ustalono obrót w 2003r.: zakupiony olej opałowy w 2003 r. - 271.220 l., sprzedany na cele opałowe - 35.200 l., zużyty na potrzeby własne - 5.124. l., sprzedany...
na inne niż opałowe cele - 229.796 l., stan na 31.12.2003 r. wg spisu z natury - 1.100 l.; w 2004 r. stan na 1.01.2004 r. - 1.100 l., zakupiono olej opałowy - 1.080.052 l...

I SA/Wr 1134/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

na potrzeby własne ustalono obrót w 2003r.: zakupiony olej opałowy w 2003 r. - 271.220 l., sprzedany na cele opałowe - 35.200 l., zużyty na potrzeby własne - 5.124. l...
., sprzedany na inne niż opałowe cele - 229.796 l., stan na 31.12.2003 r. wg spisu z natury - 1.100 l.; w 2004 r. stan na 1.01.2004 r. - 1.100 l., zakupiono olej opałowy...

I SA/Wr 1133/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

na potrzeby własne ustalono obrót w 2003r.: zakupiony olej opałowy w 2003 r. - 271.220 l., sprzedany na cele opałowe - 35.200 l., zużyty na potrzeby własne - 5.124. l...
., sprzedany na inne niż opałowe cele - 229.796 l., stan na 31.12.2003 r. wg spisu z natury - 1.100 l.; w 2004 r. stan na 1.01.2004 r. - 1.100 l., zakupiono olej opałowy...

I SA/Bk 590/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-30

, które:, - posiadały piece olejowe ale całkowicie zaprzeczały, że dokonały zakupu oleju opałowego na stacji paliw w [...] - 41 przypadków,, - przyznały, iż nabywały olej opałowy...
osobom fizycznym nieposiadającym urządzeń do spalania oleju opałowego. Osoby dowożące olej opałowy do miejsca zamieszkania nabywców, nie dochowały należytej staranności...

I SA/Lu 723/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-30

dostawy tego surowca opałowego., Dyrektor Izby Celnej zważył, że z racji specyfiki procesu produkcyjnego w piekarni olej opałowy jest materiałem pomocniczym w rozumieniu § 3...
./. Przyjął, że olej opałowy w piekarni podatnika był wykorzystywany w procesie produkcji pieczywa jako materiał pomocniczy, niezbędny do uzyskania wyrobu gotowego w postaci...

I SA/Wr 1619/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-04

stanów magazynowych, ustalonego zużycia oleju na potrzeby własne ustalono obrót w 2003r.: zakupiony olej opałowy w 2003 r. - 271.220 l., sprzedany na cele opałowe - 35.200...
na 1.01.2004 r. - 1.100 l., zakupiono olej opałowy - 1.080.052 l., sprzedano na cele opałowe - 43.162 l., zużyty na własne potrzeby - 12.888 l., sprzedano na inne niż opałowe cele...

I SA/Wr 1035/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

, wykorzystujących olej opałowy, a wymienieni z imienia i nazwiska nabywcy nie istnieją. Tym samym organ nie dał wiary przesłuchanym w charakterze świadków pracownikom skarżącej...
obowiązującego prawa brak jest jednoznacznych wskazań, jaki adres mają podawać na oświadczeniach osoby kupujące olej opałowy (zameldowania czy zamieszkania). Zatem osoby...

I SA/Lu 771/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-07

od marca do grudnia 2003 r., Naczelnik Urzędu Celnego wskazał, że podatnik sprzedawał olej opałowy po wytrąceniu znacznika, po odbarwieniu, jako napędowy...
z art. 6 ust. 4 ustawy akcyzowej, nie przyjęcia towaru do magazynu. Podatnik przyjmował fałszywe faktury nabycia oleju napędowego, kiedy był to odbarwiony olej opałowy...

I SA/Rz 946/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

wydania RW OO0001/05 (rozchód wewnętrzny) na olej opałowy LX w ilości 16,878 l. Według uzyskanych od Spółki wyjaśnień, ilość wykazana w dokumencie RW OO0001/05 stanowi...
na produkowany olej opałowy LX w ilości 16,878 l w celu dostosowania ilości widniejących w programie komputerowym rozliczającym magazyn do ilości stwierdzonej podczas przeprowadzonej...

I SA/Wr 369/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-03

oświadczeń oraz nie posiadają urządzeń grzewczych, wykorzystujących olej opałowy, a wymienieni z imienia i nazwiska nabywcy nie istnieją. Tym samym organ nie dał wiary...
, że w przepisach obowiązującego prawa brak jest jednoznacznych wskazań, jaki adres mają podawać na oświadczeniach osoby kupujące olej opałowy (zameldowania czy zamieszkania). Zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   48