Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 518/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

i zbadanie czy zakupiony olej został zużyty we wskazanej ilości do celów opałowych., Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor DIAS uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał...
odwoławczym i przesłuchanie podatnika, pracowników podatnika sprzedających olej opałowy oraz osób nabywających olej opałowy w celu skonfrontowania sprzecznych opinii...

III SA/Gl 517/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

zaprzeczały, że kupowały olej opałowy. Nie zgłębiałem się w to bardziej, czym jest to podyktowane. Nie uzupełnione oświadczenia zwróciłem do biura stacji paliw i nie wiem...
ustalenia, czy jest to ta sama osoba, której sprzedaję olej opałowy. Sprawdzeń takich dokonuję od jesieni zeszłego roku, ponieważ były niezgodności w danych wpisanych do ww...

I SA/Gd 307/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

jest możliwe dopiero po ustaleniu, że sprzedany olej nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. A contrario, w razie stwierdzenia zużycia oleju opałowego zgodnie...
na okoliczność, czy sprzedany olej opałowy został zużyty przez jego nabywcę zgodnie z przeznaczeniem, gdyż okoliczność ta nie była przedmiotem badania przez organ podatkowy...

I GSK 83/18 - Wyrok NSA z 2021-03-19

musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe...
, że potwierdzeniem braku świadomości mogą być ustalenia dokonane przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy...

I GSK 82/18 - Wyrok NSA z 2021-03-19

musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe...
od spółki olej opałowy. Posługiwał się przy tym dokumentami podrobionymi w zakresie podpisów osób nieistniejących - M. K., D. M. i Ł. P. Rzekomo te osoby miały...

III SA/Po 314/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń...
ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe., Niewątpliwe istotne znaczenie dla przyjęcia...

III SA/Po 315/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń nabywców oleju opałowego oraz zestawień tych oświadczeń...
sporządzonych przez sprzedawców tego wyrobu akcyzowego powinna być poddana kontroli przede wszystkim pod kątem ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy...

III SA/Po 313/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń...
ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe., Niewątpliwe istotne znaczenie dla przyjęcia...

I SA/Gd 1168/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-07

grzewczych i źródle zaopatrzenia w olej opałowy - celem ustalenia czy wskazane osoby posiadały urządzenia grzewcze, czy nabywały olej opałowy, a jeśli tak gdzie i w jakich...
(Dz.U. Nr 96, poz. 814, ze zm.; dalej: rozporządzenie z 30 maja 2005 r.), 'zakładające drastyczny wzrost stawek akcyzy na olej opałowy i gaz płynny, służący do ogrzewania...

I SA/Gd 1156/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-07

stawek akcyzy na olej opałowy i gaz płynny, służący do ogrzewania mieszkań'. Ustawodawca w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. określił stawkę akcyzy...
się urządzenia, w których zostanie zużyty olej opałowy),, • w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego, nie zawarto wpisu adresu zamieszkania, adresu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21