Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 307/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

jest możliwe dopiero po ustaleniu, że sprzedany olej nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. A contrario, w razie stwierdzenia zużycia oleju opałowego zgodnie...
na okoliczność, czy sprzedany olej opałowy został zużyty przez jego nabywcę zgodnie z przeznaczeniem, gdyż okoliczność ta nie była przedmiotem badania przez organ podatkowy...

I GSK 83/18 - Wyrok NSA z 2021-03-19

musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe...
, że potwierdzeniem braku świadomości mogą być ustalenia dokonane przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy...

I GSK 82/18 - Wyrok NSA z 2021-03-19

musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe...
od spółki olej opałowy. Posługiwał się przy tym dokumentami podrobionymi w zakresie podpisów osób nieistniejących - M. K., D. M. i Ł. P. Rzekomo te osoby miały...

III SA/Po 314/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń...
ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe., Niewątpliwe istotne znaczenie dla przyjęcia...

III SA/Po 315/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń nabywców oleju opałowego oraz zestawień tych oświadczeń...
sporządzonych przez sprzedawców tego wyrobu akcyzowego powinna być poddana kontroli przede wszystkim pod kątem ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy...

III SA/Po 313/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

opałowych, nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem. Treść oświadczeń...
ich przydatności dla ustalenia, kto i w jakim celu nabył olej opałowy oraz czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe., Niewątpliwe istotne znaczenie dla przyjęcia...

I SA/Po 344/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-04

' A' na rzecz E Sp. z o.o. to były 'puste' faktury, które zostały wystawione tylko po to, aby 'ściągnąć ze stanu olej opałowy dla Mateji'. Pomysłodawcą wystawienia 'pustych...
, że Spółka E nie otrzymała oleju opałowego udokumentowanego czterema fakturami wystawionymi przez P.W. A w 2009 r., które to faktury zostały wystawione tylko po to, aby olej...

III SA/Po 60/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-13

podatek akcyzowy. Sprzedając dalej olej na cele opałowe podatnik pobierał oświadczenia o przeznaczeniu go na takie cele. Oświadczenia za listopad 2010 r. złożył...
. do lipca 2011 r. nabywcy oleju opałowego byli generalnie legitymowani, co potwierdza, że olej ten był faktycznie sprzedawany na cele grzewcze, skoro osoby te składały...

III SA/Po 59/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-13

wyrobów był zawarty podatek akcyzowy. Sprzedając dalej olej na cele opałowe podatnik pobierał oświadczenia o przeznaczeniu go na takie cele. Oświadczenia za październik...
r. nabywcy oleju opałowego byli legitymowani, co potwierdza, że olej ten był faktycznie sprzedawany na cele grzewcze, skoro osoby te składały przedmiotowe oświadczenia...

III SA/Po 61/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-13

akcyzowy. Sprzedając dalej olej na cele opałowe podatnik pobierał oświadczenia o przeznaczeniu go na takie cele. Oświadczenia za grudzień 2010 r. złożył [...] czerwca 2011 r...
. nabywcy oleju opałowego byli generalnie legitymowani, co potwierdza, że olej ten był faktycznie sprzedawany na cele grzewcze, skoro osoby te składały przedmiotowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   12