Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1596/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele grzewcze czy opałowe...
. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy przeznaczony dla celów...

I SA/Wr 1595/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

do skorzystania przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele grzewcze...
. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy przeznaczony...

I SA/Wr 1594/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

do skorzystania przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele grzewcze...
. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy przeznaczony...

I SA/Wr 1601/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele grzewcze czy opałowe., Wobec powyższego, Naczelnik Urzędu Celnego...
przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy przeznaczony dla celów opałowych. Uwaga: zużycie...

I SA/Wr 1600/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele grzewcze czy opałowe., Wobec powyższego, Naczelnik Urzędu Celnego...
przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy przeznaczony dla celów opałowych. Uwaga...

I SA/Ol 538/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-05

związane z prowadzoną przez nabywców działalnością gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 28 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach...
olej opałowy pochodzi z legalnego źródła. Ustalenia dokonane w toku kontroli podatkowej w Spółce potwierdziły bowiem bezsprzecznie, że w okresie objętym kontrolą jedynym...

I SA/Wr 1599/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

do skorzystania przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele...
tych oświadczeń. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy...

I SA/Wr 1597/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

do skorzystania przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele...
tych oświadczeń. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy...

I SA/Wr 1598/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-04

do skorzystania przez podatnika z preferencji w postaci obniżonej akcyzy. Z ich treści nie wynikało bowiem, że zakupiony olej opałowy przeznaczony zostanie na cele...
tych oświadczeń. Po przesłuchaniu, podatnik przedłożył oryginały oświadczeń nabywców oleju opałowego, na których widniała pieczątka o następującej treści: 'Olej opałowy...

I SA/Sz 517/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-15

według skarżącej były pobierane. K.R. podniosła także, iż nieprzesłuchanie wszystkich spośród trzynastu kontrahentów nabywających od niej w 2006 r. olej opałowy świadczy...
, do jakich celów sprzedany przez stronę olej opałowy został ostatecznie zużyty. Dodatkowo strona podniosła, iż zeznania przesłuchanych pracowników strony co do faktu...
1   Następne >   +2   +5   +10   62