Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 720/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. przy ul. S. [...] (na działce nr geod. [...]), stanowiącym własność M. O. pieca c.o. na olej opałowy i zbiornika na olej opałowy o pojemności [...] dm³., U podstaw...
o montażu w suterenie budynku mieszkalnego w S. przy ul. S. [...] pieca na olej opałowy, przeprowadził w dniu [...] maja 2006r. kontrolę, a następnie wszczął...

I SA/Bk 395/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-19

inne niż opałowe. Na zasadzie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., podatnik sprzedający olej opałowy jest natomiast obowiązany w przypadku...
nabywające olej opałowy nie mają mocy prawnej i nie stanowią podstawy do uznania ich za ważne. Niezbędne, zatem dla uznania, iż dokonana sprzedaż towaru podlega zwolnieniu...

I SA/Po 1040/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-09

znajdowało się paliwo, które po przeprowadzeniu próby kwasowej zabarwiło się na czerwony kolor. Zabarwienie to świadczy, iż olej opałowy został użyty do celów napędowych...
. Podatnik wyjaśnił (pismo z 09 stycznia 2006r.), iż olej opałowy lekki został zakupiony w celu wykorzystania go w okresie zimowym przez urządzenia grzewcze i grzewczo...

I SA/Lu 537/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

, że to inna osoba zamawiała olej opałowy, a dane innych osób figurują w oświadczeniach o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego na cele grzewcze, podczas gdy zgromadzony...
. R. i A. C., którzy dostarczali olej opałowy bezpośrednio do odbiorców, co potwierdzili w trakcie przesłuchania w charakterze świadków., Z przedstawionych materiałów...

I SA/Gd 842/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-30

,, - korespondencja do 8 kontrahentów kontrolowanego, którzy zakupili olej opałowy w łącznej ilości [...] litrów nie została skutecznie doręczona., W związku z nie doręczeniem...
w wyliczeniach ewentualnego zobowiązania,, - niewłaściwą interpretację prawa, wskutek czego tylko jego - jako sprzedającego olej opałowy - obciążono skutkami finansowymi...

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

za poszczególne miesiące: luty - grudzień 2002 r., wynosi [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, iż olej opałowy jest wyrobem akcyzowym wymienionym...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.269 ze zm.) podatnik sprzedający olej opałowy jest obowiązany...

I SA/Ol 568/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-19

w/w rozporządzenia jeżeli olej opałowy sprzedawany w kraju jest przeznaczony na inne cele niż opałowe, lub nie odpowiada pozostałym warunkom wskazanym w tym rozporządzeniu...
ostatecznego - finalnego celu, na jaki został zużyty olej opałowy., Odnosząc się do zarzutu naruszenia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r...

I SA/Kr 1799/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

obniżenia stawek podatku akcyzowego, podatnik sprzedający olej opałowy jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej...
- do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe. Jest to jedyny dokument potwierdzający, iż olej opałowy został...

III SA/Wa 745/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

% ale kryterium w zakresie destylacji wskazane w ust. 2 tego przepisu, zgodnie z którym olej opałowy podlegający zwolnieniu powinien mieć odpowiednią gęstość oraz skład...
jakie spełnić musi dany wyrób aby mógł być uznany za ciężki olej opałowy., Tym samym bezpodstawne jest wykreowanie przez organy obu instancji dodatkowego warunku w postaci...

I SA/Ol 567/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-19

oraz podpis składającego oświadczenie. Zgodnie z § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia jeżeli olej opałowy sprzedawany w kraju jest przeznaczony na inne cele niż opałowe...
został zużyty olej opałowy., Odnosząc się do zarzutu naruszenia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu...
1   Następne >   +2   +5   +10   50