Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 528/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-21

kupowała olej opałowy. Czasami nazwisko i adres w oświadczeniu się zgadzały, ale mieszkała tam osoba o innym imieniu niż wpisane w oświadczenie. Bywało...
osoby zaprzeczały, że kupowały olej opałowy. Nie zgłębiałem się w to bardziej, czym jest to podyktowane. Nie uzupełnione oświadczenia zwróciłem do biura stacji paliw...

I GSK 2730/18 - Wyrok NSA z 2022-06-03

sposób nie mogą prowadzić do uznania, że olej opałowy został użyty przez sprzedawcę do celów innych niż grzewcze; błędna wykładnia art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku...
stawką oleju opałowego oleju, którego to nabywcy byli znani. Opodatkowano bowiem podstawową stawką podatku akcyzowego olej opałowy udokumentowany oświadczeniami...

I GSK 3404/18 - Wyrok NSA z 2022-08-03

, czy kupowali olej opałowy w firmie skarżącego, czy zakupiony olej zużyli do celów grzewczych, czy potwierdzają własnoręczny podpis na oświadczeniu. Po przeprowadzonych...
nabył olej opałowy, aby w dalszej kolejności ustalić kwestię zasadniczą, tj. czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe. Złożenie oświadczenia, które spełnia...

I GSK 3401/18 - Wyrok NSA z 2022-08-03

olej opałowy w firmie skarżącego, czy zakupiony olej zużyli do celów grzewczych, czy potwierdzają własnoręczny podpis na oświadczeniu. Po przeprowadzonych czynnościach...
nabył olej opałowy, aby w dalszej kolejności ustalić kwestię zasadniczą, tj. czy olej opałowy został przeznaczony na cele opałowe. Złożenie oświadczenia, które spełnia...

I GSK 3407/18 - Wyrok NSA z 2022-08-03

, czy kupowali olej opałowy w firmie skarżącego, czy zakupiony olej zużyli do celów grzewczych, czy potwierdzają własnoręczny podpis na oświadczeniu. Po przeprowadzonych...
dla ustalenia poszukiwanej konkretnej informacji, kto i w jakim celu nabył olej opałowy, aby w dalszej kolejności ustalić kwestię zasadniczą, tj. czy olej opałowy został...

III SA/Gl 548/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

oleju, który ze względu na procedury klasyfikacyjne określone w obowiązującej wówczas Nomenklaturze Scalonej, należy uznać za olej opałowy o kodzie CN 2710 19 62. Ww...
. Spółkę ze składu podatkowego oleju opałowego., Tym samym wyprodukowany przez stronę wyrób o nazwie olej uniwersalny do obróbki metali i antykorozyjny należy...

I GSK 151/19 - Wyrok NSA z 2022-11-22

sprzedanych do celów opałowych nie jest dopuszczalne, kiedy pomimo uchybień formalnych ustalono, że olej opałowy rzeczywiście został zużyty do celów zgodnych z przeznaczeniem...
jest identyfikacja nabywcy sprzedanego oleju opałowego i czy olej ten został zużyty przez nabywcę zgodnie z przeznaczeniem., W związku z zawartymi w wyroku NSA wskazaniami...

I GSK 505/19 - Wyrok NSA z 2022-12-14

. niezgodnie z przeznaczeniem olej opałowy. Moment powstania obowiązku podatkowego ma dla sprawy istotne znaczenie, gdyż ma wpływ na zastosowanie właściwego reżimu prawnego, tj...
. Natomiast skarżący twierdzi, że olej opałowy w 2006 r. został zużyty zgodnie z przeznaczeniem w całości., WSA uznał, że część oleju opałowego została wykorzystana niezgodnie...

II GSK 559/19 - Wyrok NSA z 2022-07-01

, natomiast w komorze nr 2 stwierdzono olej opałowy, wypełniający komorę w około 1/3 (komora nr 3 była pusta). W związku z powyższym, sprowadzono cysternę na plac Oddziału...
napędowego. Następnie z komory numer 2 przepompowano olej opałowy do opróżnionej wcześniej komory numer 1 i ustalono za pomocą licznika cysterny, że było to 1956 litrów...

I FSK 981/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

proporcjonalności, a prawidłowa wykładnia powinna uwzględniać, że ocena przesłanek zastosowania sankcyjnej stawki na olej opałowy nie może mieć miejsca, jeśli błędy formalne...
o przeznaczeniu oleju opałowego w sytuacji, gdy możliwe jest ustalenie nabywcy tego oleju oraz skontrolowanie rzeczywistego przeznaczenia tego oleju,, - błędną wykładnię...
1   Następne >   +2   +5   +10   21