Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 528/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-21

kupowała olej opałowy. Czasami nazwisko i adres w oświadczeniu się zgadzały, ale mieszkała tam osoba o innym imieniu niż wpisane w oświadczenie. Bywało...
osoby zaprzeczały, że kupowały olej opałowy. Nie zgłębiałem się w to bardziej, czym jest to podyktowane. Nie uzupełnione oświadczenia zwróciłem do biura stacji paliw...

I FSK 1193/17 - Wyrok NSA z 2022-01-27

, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym art. 103 ust. 5a ustawy o VAT nie znajduje zastosowania, podczas gdy Sąd powinien był przyjąć, że olej opałowy jest 'paliwem...
nie podlega olej napędowy przeznaczony na cele opałowe., Spółka we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się z pytaniem: czy jako płatnik będący składem podatkowym...

II SA/Go 805/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-17

będzie olej opałowy autocysterną, zwiększeniu ulegnie ilość odpadów, w tym powstających z czyszczenia dodatkowego zbiornika na paliwa płynne - olej opałowy. Kolegium podzieliło...
, olej opałowy oraz energia elektryczna. Zauważyło, iż najbardziej znaczące, aczkolwiek mieszczące się w normach oddziaływanie wynika z zastosowania paliwa ciekłego...

II SA/Wa 2912/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej opałowy, konwojach wyrobów akcyzowych przeznaczonych do zniszczenia, konwoju nielegalnej linii...
z bronią, narażając życie i zdrowie uczestniczył w realizacjach związanych z likwidacją fabryk nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej...

II SA/Go 962/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-10

na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1. ( ust. 1). Kotły na paliwo stałe...

III SA/Gl 592/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-15

zagadnienia dotyczącego znakowania i barwienia produkowanych przez nią olejów zaklasyfikowanych przez organ w grupie olejów opałowych,, - uzupełnienia decyzji co do zakresu...
kwestie stosowania art. 90 oraz art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, związane ze znakowaniem i barwieniem oleju opałowego jak również zakres sprawowanej...

III SA/Gl 1508/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-20

, co w konkretnych przypadkach mogłoby doprowadzić do niemożności ustalenia rzeczywistego obrotu, tak wrażliwym towarem jak olej opałowy (wyrok NSA z 12 marca 2020 r., II GSK 1464/19...
marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz.1857; dalej: ustawa SENT...

II OSK 1378/19 - Wyrok NSA z 2022-01-25

, po której porusza się podajnik trumien; pomieszczenie magazynu oznaczone jako 1.8, w którym znajduje się dwupłaszczowy zbiornik, o pojemności 1000 L, na olej opałowy zasilający piec...
kremacyjny, pomieszczenie to jest wyposażone w okno i wentylację nawiewno-wywiewną (drzwi do pomieszczenia ze zbiornikiem oleju posiadają klasę odporności ogniowej EI 60...

I SA/Kr 162/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-15

odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe oleju opałowego (skierowano zapytania do trzech przedsiębiorców, z których dwóch nie prowadziło działalności gospodarczej...
została dostawa towarów o wartości netto [...] zł (za dostawę drewna opałowego pozyskanego z wycięcia drzew na nieruchomości przy ul. [...] w O., na rzecz firmy...

I SA/Sz 879/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-27

potwierdzające dostawy do podmiotów zużywających olej do celów żeglugowych, nadto wniosła o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka: M. G., A. C. i P. S...
wyjaśnił, że wysokość podatku akcyzowego nakładana na olej napędowy jest różna w zależności od tego, do jakich celów olej jest przeznaczony. W celu fizycznego odróżnienia...
1   Następne >   +2   4