Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 1334/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) olej opałowy nie jest paliwem ciekłym organ uznał za nieistotne. Organ zaznaczył, że z art...
argumentacja skargi wskazująca, że olej opałowy nie jest paliwem ciekłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw...

I GSK 12/14 - Wyrok NSA z 2016-11-09

). W konsekwencji zastosowała obniżone stawki podatku za olej opałowy niezgodnie z prawem w stosunku do:, - 26 transakcji sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe...
uznania, że olej opałowy został sprzedany z przeznaczeniem na cele opałowe określało tylko rozporządzenie, natomiast skutki użycia tego oleju niezgodnie z przeznaczeniem...

I GSK 52/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

paliw ciekłych. W poszczególnych miesiącach 2006 r. sprzedała olej opałowy oznaczony nieusuwalnym znacznikiem oraz zabarwiony na czerwono, który winien zostać...
deklarując, iż nabywany olej zostanie przeznaczony na cele opałowe lub do odsprzedaży na cele opałowe. Natomiast dokonując odsprzedaży oleju opałowego przeznaczonego...

I FSK 977/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w którym uznano za nieprawidłowe stanowisko Spółki Jawnej W. zgodnie z którym olej opałowy oznaczony symbolem...
z pytaniem, czy olej opałowy, który zamierza produkować, podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym i jeżeli tak to jaką stawką powinien być opodatkowany. Wskazano...

I GSK 1323/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

ustalono, iż w podłączonym do odmierzacza paliw zbiorniku nr [...] o pojemności 19.585 l. znajdował się olej opałowy w ilości 1.450 l. Sprzedaż odbywała się za pomocą...
jest w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej wynoszącej 30 mm. Olej opałowy wydawany jest poprzez nalewanie paliwa za pomocą tego urządzenia do pojemników klienta. Paliwo...

I SA/Rz 292/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju, a także gdy przedmiotowy olej przeznaczony jest na cele inne niż opałowe niezgodnie z przeznaczeniem, stosuje się stawki...
danych, ale mimo to sprzedawała olej opałowy bez zweryfikowania danych. Kierownik Stacji Paliw w R., S. B. zeznał do protokołu przesłuchania świadka w dniu 02.04.2007 r...

I GSK 1098/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

domniemania faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie przeznaczony na cel opałowy, czyli że zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenia...
znaczenie dowodowe dla podmiotu sprzedającego oleje opałowe. Rzetelne wypełnienie przez sprzedawcę obowiązku umożliwia organom podatkowym stwierdzenie, czy olej nabyty...

I GSK 1104/13 - Wyrok NSA z 2014-06-25

miał prawo sprzedać olej opałowy z obniżoną stawką akcyzy nie ma znaczenia późniejsze uzyskanie oświadczenia albo uzupełnienie jego braków formalnych, gdyż obowiązek podatkowy...
świadków., Sąd I instancji wyjaśnił dalej, że wadliwe oświadczenie jest równoznaczne z jego brakiem i skutkuje przyjęciem, że olej opałowy już w chwili sprzedaży został...

I GSK 778/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

jako zweryfikowane pozytywnie. W trakcie przesłuchania J. K. oświadczył, ze zużył olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem - do mycia części silnika. W związku z powyższym...
obniżenia stawek podatku akcyzowego. W rozporządzeniu tym prawodawca przyjął szereg regulacji mających potwierdzić domniemanie prawne, że nabywany olej opałowy zostanie...

I SA/Wr 1259/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-12

nabywających olej opałowy lub nie były one w ogóle wpisane., W styczniu 2007 r. sprzedaż oleju dokumentowana była fakturami lub paragonami fiskalnymi (wystawianych...
oświadczenia z danymi osobowymi nabywcy nie jest sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych. Stwierdził organ, że strona nie miała obowiązku, sprzedając olej opałowy, dokonać...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100