Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 977/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w którym uznano za nieprawidłowe stanowisko Spółki Jawnej W. zgodnie z którym olej opałowy oznaczony symbolem...
z pytaniem, czy olej opałowy, który zamierza produkować, podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym i jeżeli tak to jaką stawką powinien być opodatkowany. Wskazano...

I GSK 1323/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

ustalono, iż w podłączonym do odmierzacza paliw zbiorniku nr [...] o pojemności 19.585 l. znajdował się olej opałowy w ilości 1.450 l. Sprzedaż odbywała się za pomocą...
jest w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej wynoszącej 30 mm. Olej opałowy wydawany jest poprzez nalewanie paliwa za pomocą tego urządzenia do pojemników klienta. Paliwo...

I SA/Rz 292/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju, a także gdy przedmiotowy olej przeznaczony jest na cele inne niż opałowe niezgodnie z przeznaczeniem, stosuje się stawki...
danych, ale mimo to sprzedawała olej opałowy bez zweryfikowania danych. Kierownik Stacji Paliw w R., S. B. zeznał do protokołu przesłuchania świadka w dniu 02.04.2007 r...

I GSK 1098/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

domniemania faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie przeznaczony na cel opałowy, czyli że zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenia...
znaczenie dowodowe dla podmiotu sprzedającego oleje opałowe. Rzetelne wypełnienie przez sprzedawcę obowiązku umożliwia organom podatkowym stwierdzenie, czy olej nabyty...

I GSK 1104/13 - Wyrok NSA z 2014-06-25

miał prawo sprzedać olej opałowy z obniżoną stawką akcyzy nie ma znaczenia późniejsze uzyskanie oświadczenia albo uzupełnienie jego braków formalnych, gdyż obowiązek podatkowy...
świadków., Sąd I instancji wyjaśnił dalej, że wadliwe oświadczenie jest równoznaczne z jego brakiem i skutkuje przyjęciem, że olej opałowy już w chwili sprzedaży został...

I GSK 778/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

jako zweryfikowane pozytywnie. W trakcie przesłuchania J. K. oświadczył, ze zużył olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem - do mycia części silnika. W związku z powyższym...
obniżenia stawek podatku akcyzowego. W rozporządzeniu tym prawodawca przyjął szereg regulacji mających potwierdzić domniemanie prawne, że nabywany olej opałowy zostanie...

I SA/Wr 1259/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-12

nabywających olej opałowy lub nie były one w ogóle wpisane., W styczniu 2007 r. sprzedaż oleju dokumentowana była fakturami lub paragonami fiskalnymi (wystawianych...
oświadczenia z danymi osobowymi nabywcy nie jest sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych. Stwierdził organ, że strona nie miała obowiązku, sprzedając olej opałowy, dokonać...

I GSK 1324/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

(Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) olej opałowy nie jest paliwem ciekłym organ uznał za nieistotne. Organ zaznaczył, że z art. 65 ust.1a u.p.a. jednoznacznie wynika...
sprawie nie ma znaczenia argumentacja skargi wskazująca, że olej opałowy nie jest paliwem ciekłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania...

I GSK 1327/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

.) olej opałowy nie jest paliwem ciekłym organ uznał za nieistotne. Organ zaznaczył, że z art. 65 ust.1a u.p.a. jednoznacznie wynika, że obowiązek podatkowy powstaje...
nie ma znaczenia argumentacja skargi wskazująca, że olej opałowy nie jest paliwem ciekłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania...

I GSK 1333/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) olej opałowy nie jest paliwem ciekłym organ uznał za nieistotne. Organ zaznaczył, że z art. 65 ust.1a u.p.a. jednoznacznie wynika, że obowiązek...
nie ma znaczenia argumentacja skargi wskazująca, że olej opałowy nie jest paliwem ciekłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100