Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

skarżący załączył decyzję z MGOPS w U.z dnia [...] grudnia 2012 r. przyznającą A. W. świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego., Pismem z dnia [...] lutego...
, czy skarżący i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, korzystają ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi należało wskazać rodzaje...

II SA/Kr 1398/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-09

również zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w S. informujące, że skarżąca nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, kserokopię decyzji o waloryzacji renty z 13 marca 2012 r...
do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,( Dz. U. nr 153, poz.1270) prawo pomocy może być przyznane...

II SA/Kr 1398/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

również zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w S. informujące, że skarżąca nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, kserokopię decyzji o waloryzacji renty z 13 marca 2012...
wniosek. Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Jak wynika z oświadczenia...

II SA/Wa 894/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

. z pomocy społecznej, formularza PIT-28, o braku dochodów za rok 2008, złożonego przez syna, a także kserokopie dokumentów, poświadczających stałe wydatki, związane...
Z. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. Ś. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania...

II SAB/Wa 597/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

i choć nie jest wysoki przekracza kryterium dochodowe, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań...
M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie...

II SA/Wa 1055/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25

dochodowe, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań w [...], z których jedno wynajmuje, oraz działki...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania...

II SA/Wa 1361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań w [...], z których jedno wynajmuje, oraz działki w [...] o powierzchni 384 m2...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji...

II SA/Wa 1360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-14

pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań w [...], z których jedno wynajmuje, oraz działki w [...] o powierzchni 384 m2., W związku...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji...

II SAB/Wa 855/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

zł i choć nie jest wysoki przekracza kryterium dochodowe, pozwalające na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta...

II SA/Wa 1362/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-09

na przyznanie rodzinie pomocy społecznej. Nadto wnioskodawca jest właścicielem dwóch mieszkań w [...], z których jedno wynajmuje, oraz działki w [...] o powierzchni 384 m2...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania...
1   Następne >   +2   +5   +10   47