Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Rz 714/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-15

prawa pomocy w sprawie ze skargi Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie długu celnego - p o s t a n...
a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący Ośrodek Pomocy Społecznej w złożonym...

III SA/Gl 637/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-17

się pobierana przez nią emerytura w wysokości 946 zł, zasiłek [...] w kwocie 153 zł oraz zasiłki [...] otrzymywane w ramach pomocy społecznej., Równocześnie skarżąca...
[...] specjalny z pomocy społecznej., W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje., Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

I SA/Sz 91/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

.,, - zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu/nie korzystaniu przez wnioskodawcę w bieżącym roku kalendarzowym z pomocy społecznej,, - oświadczenia o wyniku...
zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej ponieważ nie korzysta w bieżącym roku i nigdy nie korzystał z pomocy społecznej z uwagi na świadomość faktu, iż są ludzie bardziej...

I SA/Sz 10/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-14

,, - zaświadczenia z właściwego organu zawierającego informację o korzystaniu, (lub niekorzystaniu) z pomocy społecznej,, - zaświadczenia z właściwego organu meldunkowego...
2009 r., zaświadczenie, z Ośrodka Pomocy Społecznej w S., z którego wynika, iż skarżący otrzymuje zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wysokości [...] miesięcznie...

III SA/Gl 172/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

. w kwocie [...] zł miesięcznie, decyzję z dnia [...] r. o przyznaniu skarżącej pomocy społecznej w formie jednorazowego zasiłku celowego na dofinansowanie do energii, żywności...
, iż bezspornie Z. C. - G. korzysta ze wsparcia władz publicznych w ramach szeroko pojmowanej pomocy społecznej, tj. w formie zasiłków [...] i specjalnych zasiłków...

I SA/Ol 458/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

. jako 'p.p.s.a.'), wnioskodawca przedłożył decyzje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości 529 zł, zasiłku celowego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane przez skarżącego w 2012r. dochody nie przekraczały kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych...

I SA/Ol 457/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

. jako 'p.p.s.a.'), wnioskodawca przedłożył decyzje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości 529 zł, zasiłku celowego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane przez skarżącego w 2012r. dochody nie przekraczały kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych...

I SA/Ol 455/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

. jako 'p.p.s.a.'), wnioskodawca przedłożył decyzje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości 529 zł, zasiłku celowego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane przez skarżącego w 2012r. dochody nie przekraczały kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych...

I SA/Ol 456/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

. jako 'p.p.s.a.'), wnioskodawca przedłożył decyzje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości 529 zł, zasiłku celowego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane przez skarżącego w 2012r. dochody nie przekraczały kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych...

I SA/Ol 454/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

. jako 'p.p.s.a.'), wnioskodawca przedłożył decyzje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku stałego w wysokości 529 zł, zasiłku celowego na zakup...
Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane przez skarżącego w 2012r. dochody nie przekraczały kryterium dochodowego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100