Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 725/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-31

z dnia 17 października 2007r. wezwał L. D. m.in. o podanie wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego...
oraz podania rodzaju otrzymywanych świadczeń. Jeżeli wnioskodawca bądź członkowie jego rodziny nie otrzymują świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź też innej pomocy ze strony...

II SA/Rz 168/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-09

skarżących do:, 1) wyjaśnienia czy rodzina skarżących otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakiego rodzaju i wysokości. Jeżeli rodzina bądź...
członkowie rodziny nie otrzymują żadnych świadczeń z pomocy społecznej bądź innej pomocy ze strony państwa lub samorządu, należało wyjaśnić przyczyny tego stanu,, 2) wyjaśnienia...

III SA/Kr 1181/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-20

. Finansowa pomoc pochodzi od rodziny oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzymuje zasiłki celowe, ostatni w wysokości 200 zł. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu...
. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm). Stałymi miesięcznymi wydatkami skarżącego są: koszty posiłków: 300 zł, leki i dojazdy do lekarzy: 100 zł, opłata za energie...

II SA/Rz 1539/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-16

otrzymywanego w ramach pomocy społecznej w kwocie 150 zł miesięcznie. Z uwagi na stan zdrowia zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego (o pow. 1 ha). Mieszka sam w domu o pow...
w ramach pomocy społecznej, dlatego wezwano składającego je do jego uzupełnienia. Wnioskodawca wskazał, że zasadniczo nie podejmuje jakichkolwiek prac dorywczych...

II SA/Gl 53/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-03

zakupu opału wynosi około 4000 zł rocznie Do druku dołączono zaświadczenie wystawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] r., z treści...
którego wynika, że rodzina J. P. korzysta ze wsparcia pomocy społecznej, a jej miesięczny dochód kształtuje się na poziomie około 2.888,76 zł netto miesięcznie., Rozpoznając...

II SA/Rz 785/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

skarżącej wynoszącej netto 1510 zł. Dodatkowo córka wnioskodawczyni w maju i czerwcu tego roku uzyskała środki z pomocy społecznej w kwocie po 270 zł. Ze względu na niemożność...
się o wsparcie z pomocy społecznej na ten cel. Comiesięczne wydatki strony to: 125 zł (prąd), 100 zł (kanalizacja, wywóz śmieci, gaz), 400 zł (lekarstwa), 800-900 zł...

IV SA/Wa 3704/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

dochodu, utrzymując się ze świadczeń z pomocy społecznej; 5) są właścicielami nieruchomości gruntowej o powierzchni 19 arów oraz nieukończonego domu jednorodzinnego...
z dnia 28 lutego 2016 r., skarżący nadesłał: 1) kopię zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] lutego 2016 r.; 2) kopię wypowiedzenia w dniu...

III SA/Kr 1059/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-26

rolnego o powierzchni 3,57 ha (przeciętny dochód miesięczny - 189 zł) oraz świadczeń z pomocy społecznej (4.328 zł rocznie w 2011r.). Skarżąca wyjaśniła, że oprócz domu...
do przedstawienia dochodów oraz wydatków swojej rodziny podała, że oprócz dochodu z gospodarstwa rolnego (189 zł) otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w wysokości takiej...

III SA/Lu 221/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-25

utrzymania rodziny jest pomoc z ośrodka pomocy społecznej w kwocie [...] zł miesięcznie, na którą składają się zasiłki celowe w kwocie [...] zł i [...] zł oraz zasiłek...
okresowy w wysokości [...] zł (zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej z dnia [...] r.)., W oparciu o przedstawioną w urzędowych formularzach wniosków o przyznanie prawa...

II SA/Rz 725/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-21

wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz podania rodzaju otrzymywanych świadczeń (np. zasiłek celowy...
), jeżeli wnioskodawca bądź członkowie jej rodziny nie otrzymują świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź też innej pomocy ze strony instytucji publicznych należało...
1   Następne >   +2   +5   +10   80