Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1...
oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy...

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem...
: - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek...

III SA/Wr 234/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-21

oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 7 Konstytucji...
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4 ust. 4 tejże ustawy ustawodawca zastrzega, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu...

IV SA/Wr 198/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.), Zarząd Powiatu w Lubinie podjął...
naruszenie art. 122 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 ze zm.) w związku z § 3 pkt 1 rozporządzenia...

II OSK 2258/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

art. 6 pkt 5 oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art. 7...
o samorządzie powiatowym, powiat jest zobowiązany do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4...

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oddala skargę. Wójt Gminy G. zarządzeniem z dnia [...] r...
2010 r. na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. A.K. (§1) i powierzył jej na czas nieokreślony kierowanie Ośrodkiem (§2)., Wojewoda [...], w trybie art. 94...

III SA/Gd 205/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-20

[...] z dnia 25 listopada 2020 r., nr [...] w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] oddala skargę. Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
. - dalej jako 'u.s.p.') w zw. z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 - dalej jako 'u.p.s.') - uchwałę...

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)., Pismem z dnia 22 grudnia 2014r. Wojewoda Małopolski wniósł skargę na powyższą uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia...
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Organ nadzoru podniósł, iż stosownie do treści art. 2...

IV SA/Wr 556/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Samopomocy w Środzie Śląskiej, zarzucając błędną wykładnię art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 )., W uzasadnieniu...
i szkolenia pracowników., Zdaniem organu nadzoru powyższa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej., Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada...

III SA/Łd 48/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-27

Wojewody [...] na uchwałę Zarządu Powiatu w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B. 1) orzeka o niezgodności...
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...
1   Następne >   +2   +5   +10   72