Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 2299/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

przekazywać produkty lecznicze (nieobjęte refundacją) jedynie w trzech enumeratywnie wymienionych przypadkach, to jest na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie zadań...
uiszczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne., Zaskarżonym postanowieniem z [...] września 2020 r. Minister Zdrowia...

II GSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

będą mogły nieodpłatnie przekazywać produkty lecznicze (nieobjęte refundacją) jedynie w trzech enumeratywnie wymienionych przypadkach, to jest na rzecz domów pomocy społecznej...
uiszczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne., Zaskarżonym postanowieniem z [...] września 2020 r. Minister Zdrowia...

II GSK 2273/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

) jedynie w trzech enumeratywnie wymienionych przypadkach, tj. na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii...
wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne...

II GSK 2266/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

przypadkach, tj. na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii, organowi władzy publicznej - w przypadku...
przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie...

II GSK 2267/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

enumeratywnie wymienionych przypadkach, tj. na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii, organowi...
co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne...

II GSK 2271/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

enumeratywnie wymienionych przypadkach, tj. na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii, organowi...
co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne...

IV SA/Wa 1150/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także podmioty publiczne (administracja publiczna, opieka zdrowotna, pomoc społeczna). Spółka zaopatrując ludność w wodę...
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej prowadzonej, w jego indywidualnej sprawie. Wprowadzenie...

IV SA/Wa 1151/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

(administracja publiczna, opieka zdrowotna, pomoc społeczna). Spółka zaopatrując ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dokonuje poboru wód na cel określony...
co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne...

II GSK 2277/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

nieodpłatnie przekazywać produkty lecznicze (nieobjęte refundacją) jedynie w trzech enumeratywnie wymienionych przypadkach, tj. na rzecz domów pomocy społecznej - w zakresie...
przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Cytowany przepis stanowi...

IV SA/Wa 1120/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

spożywczych, czy też opieką zdrowotną, pomocą społeczną, administracją publiczną, handlem, hotelarstwem. Spółka nabrała wątpliwości co do tego, czy wykonując zadanie własne...
1   Następne >   3