Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-06

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata albo radcy prawnego w sprawie ze skargi G. S. na bezczynność...
sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego G. S. radcę prawnego. G. S. (dalej jako skarżący, wnioskodawca) wniósł na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

dziewięcioosobowej rodziny w zestawieniu z brakiem zgromadzonych oszczędności oraz faktem korzystania z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny) pozwalają na stwierdzenie, iż S. B...
niejawnym wniosku S. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. E. P. spółka z o.o. z siedzibą w W., E. E. J. P...

VI SAB/Wa 38/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-27

Pomocy Społecznej w [...] oraz list polecający Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w [...]., Organ dokonując oceny przedstawionych przez skarżącą dokumentów...

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. L. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p o s t a n...
a w i a: ustanowić dla skarżącej W. L. adwokata z urzędu Skarżąca W. L. złożyła w dniu 5 października 2009 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy...

VI SAB/Wa 106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

prawnego J. H. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi G. S. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki...
) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SAB/Wa 21/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. P. na przewlekłe postępowanie...
złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie...

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. L. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowił...
: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie...

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. L. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowił...
: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180...

VI SA/Wa 2667/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

, stosownie do art. 2 pkt 16 UKSC, należy rozumieć usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona...
i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy...

VI SA/Wa 2666/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona w wykazie usług kluczowych (2 pkt 16 UKSC). Nadmienił również, że system informacyjny...
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego...
1   Następne >   +2   6