Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-11

na bezczynność w zakresie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. postanawia: 1. wymierzyć Radzie Miasta i Gminy D. grzywnę...
jako p.p.s.a.) za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność tegoż organu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D...

III SO/Łd 1/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-11

) i zasiłku celowego (120 zł) z pomocy społecznej i czasami otrzymuje pomoc materialną od znajomych. Zgodnie z oświadczeniem, skarżący nie posiada żadnych zasobów pieniężnych...
oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, że korzystał z pomocy społecznej świadczonej przez ten Ośrodek., Referendarz Sądowy zważył, co następuje...

II SO/Łd 15/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-24

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie...
ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., W oświadczeniu...

III SO/Łd 14/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-06

z pomocy społecznej. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawczyni nie posiada własnego domu, mieszkania ani innej nieruchomości...
, w szczególności fakt, że zarówno ona jak i jej mąż są osobami bezrobotnymi i utrzymują się jedynie z zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 351 zł...

III SO/Łd 15/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-06

z pomocy społecznej. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawczyni nie posiada własnego domu, mieszkania ani innej nieruchomości...
, w szczególności fakt, że zarówno ona jak i jej mąż są osobami bezrobotnymi i utrzymują się jedynie z zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 351 zł...

III SO/Łd 11/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-23

są osobami bezrobotnymi i utrzymują się jedynie z zasiłków z pomocy społecznej. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzą wspólnie...
o wartości powyżej 3.000 euro. Jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżących stanowią zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 175,50 zł na osobę. Łączny...

II SO/Łd 10/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-20

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić wniosek. B.A. F. Ś. złożyła do sądu...
administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...], nr [...], w przedmiocie skierowania do domu pomocy...

II SO/Łd 20/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-16

sądowych skarżący w sprawach z zakresu pomocy społecznej, udział skarżącego w postępowaniu nie wiąże się zatem z obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych. Skutkiem...
roku na posiedzeniu niejawnym wniosku D.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku D.W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu...

II SO/Łd 19/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-16

uiszczenia kosztów sądowych skarżący w sprawach z zakresu pomocy społecznej, udział skarżącego w postępowaniu nie wiąże się zatem z obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych...
roku na posiedzeniu niejawnym wniosku D.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku D.W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu...

II SO/Łd 21/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-16

skarżący w sprawach z zakresu pomocy społecznej, udział skarżącego w postępowaniu nie wiąże się zatem z obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych. Skutkiem powyższego...
roku na posiedzeniu niejawnym wniosku D.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku D.W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu...
1   Następne >   3