Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Gd 2288/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-11

sierpnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie renty socjalnej Oddala skargę II SA/Gd 2288/02, U z a s a d n i e n i e, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. działając...
z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednol. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.)., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji...

II SA/Wa 490/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

materialną oraz informując, że nie korzysta z pomocy społecznej, ponieważ otrzymuje emeryturę, która nie wystarcza do godnego życia., Organ odwoławczy stwierdził, że skoro...
strona nie przedstawiła, na żądanie organu, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ani nie uiściła opłaty skarbowej Komendant...

II SA/Wa 1287/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

też, że nie otrzymuje żadnych świadczeń i nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, ma natomiast zaległości w spłacie zaciągniętego w banku kredytu na leczenie...
Pomocy Społecznej w M., że nie korzystał i nie korzysta z pomocy społecznej, wezwań banku do spłaty wymaganych rat kredytowych, zgody na wyjazd dzieci za granicę., Mając...

III SA/Wr 617/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

potwierdzenie znajdują fakty podane przez skarżącą. Wynika z nich nadto, że strona wraz z mężem korzystają ze wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dodatku mieszkaniowego...
przyznanie jej wsparcia z pomocy społecznej a także brak majątku tego gospodarstwa podlegającego spieniężeniu., Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 §...

III SA/Wr 618/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

znajdują fakty podane przez skarżącego. Wynika z nich nadto, że strona wraz z żoną korzystają ze wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dodatku mieszkaniowego...
wsparcia z pomocy społecznej a także brak majątku tego gospodarstwa podlegającego spieniężeniu., Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1...

II OZ 113/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

domowym (w tym także świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej), wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych oraz dokumentów potwierdzających wysokość...
on, jak i pozostali domownicy mają zaspokojone niezbędne potrzeby i nie korzystają z pomocy społecznej. Ponownie powołał się także na umowę majątkową małżeńską ustanawiającą ustrój...

II SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-12

i świadczeń z pomocy społecznej), wyciągów, i wykazów z posiadanych rachunków bankowych oraz dokumentów potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków w prowadzonym...
potrzeby i nie korzystają z pomocy społecznej. Ponownie powołał się także na umowę majątkową małżeńską ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej i stwierdził...

II SA/Wa 1878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

również ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Utrzymują się dzięki pomocy swoich dorosłych dzieci. Opłaty za lokal ponoszone są przez córkę, w której mieszkaniu wnioskodawca...
wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] września...

II SA/Wa 1879/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

również ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Utrzymują się dzięki pomocy swoich dorosłych dzieci. Opłaty za lokal ponoszone są przez córkę, w której mieszkaniu...
wniosku D. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] sierpnia...

II SA/Wa 928/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

z pomocy ośrodka pomocy społecznej, utrzymują się bowiem dzięki pomocy rodziny., Oświadczył też, że ustanowiony przez niego adwokat nie pobrał zapłaty., Mając na względzie...
wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2009 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   37