Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol inn X

II SO/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-14

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem i synem. Wszyscy troje utrzymują się ze świadczeń z pomocy społecznej: zasiłku: stałego, okresowego, pielęgnacyjnego...
majątkową i rodzinną B. H., przede wszystkim: niepełnosprawność związana z chorobą psychiczną wnioskodawczyni i niski dochód z pomocy społecznej, przypadający na trzy...

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

. Skarżąca oświadczyła, że jest bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Utrzymuje się z zasiłków z pomocy społecznej, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku...
: bezrobocie, niski dochód z pomocy społecznej, brak własnego majątku i zadłużenie, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika...

II SO/Ke 6/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

gospodarstwa domowe. Skarżąca oświadczyła, że jest bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Utrzymuje się z zasiłków z pomocy społecznej, w miesiącu poprzedzającym...
: bezrobocie, niski dochód z pomocy społecznej, brak własnego majątku i zadłużenie, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika...

II SO/Ke 6/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

stałego z pomocy społecznej w wysokości 604 zł netto miesięcznie. K. S. nie posiada żadnego majątku, mieszka razem z matką w domu stanowiącym jej własność i bratem...
K. S. o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wpłynięciem do Sądu wniesionej do organu...

II SO/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-22

, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczeń z funduszu...
się o przyznanie tzw. prawa pomocy., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych...