Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Gd 33/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-26

prowadzenie przez Starostę Powiatu [...] postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej 1. stwierdza, że Starosta Powiatu...
na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz bezczynność Starosty Powiatu - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K. w procedurze przeniesienia z Domu Pomocy Społecznej '[...]' w R...

IV SAB/Gl 167/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-15

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego oddala skargę. W dniu 1 sierpnia 2015 r. K.M. złożył do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
instancji., W toku ponownego postępowania, pismem z dnia 2 października 2015 r. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. wezwał K.M. do nadesłania...

II SAB/Bk 147/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

faktycznych i prawnych:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2019 r. W. P. (dalej powoływany jako 'skarżący') zwrócił się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w B. (dalej: 'GOPS') o przyznanie prawa do zasiłku okresowego, dołączając do akt sprawy oświadczenie oraz zaświadczenia., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B...

I OSK 408/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

.) po rozpoznaniu w dniu 22 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...

II SAB/Bk 222/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-12-18

na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie...
skargi na opieszałe i niezgodne z prawem działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. dotyczące świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n...

II SAB/Sz 82/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

Rodzinie, dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania skarżącej S. F. do Domu Pomocy Społecznej, II. uznaje...
administracyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w S. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania skarżącej do domu pomocy społecznej., Wyłaniający z akt sprawy...

II SAB/Bk 118/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-30

2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie pomocy...
przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w sprawie pomocy społecznej., W odpowiedzi na skargę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. przedstawił stan faktyczny sprawy wnosząc...

II SAB/Ke 103/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-12-16

niejawnym skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie pomocy w sprawie...
Społecznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie 'pomocy prawnej w sprawie emerytalnej'., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

III SAB/Kr 76/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...
dołączyła kopię zawiadomienia z dnia 13 sierpnia 2014 r., jakie zostało do niej skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którego treści wynika, że organ...

I OSK 404/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

.) po rozpoznaniu w dniu 22 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 1. uchyla zaskarżony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100