Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OKW 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-21

obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów...
wyborczego dotyczące utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej, co skutkowało pozostawieniem skargi bez rozpoznania, podczas...

II OKW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

. trzy odrębne obwody głosowania (nr 7 w Domu Pomocy Społecznej, nr 8 w [...] Spółka z o. o. w K., Szpitalu '[...]' i nr 9 w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym...
Kodeksu wyborczego na postanowienie komisarza wyborczego m.in. dotyczące utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej...