Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

spółce od momentu jej powstania, tj. dnia 7 maja 2008 r., a prezesem zarządu od dnia 23 stycznia 2015 r. E Spółka z o.o. wykonała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
zamówienie, którego przedmiotem był zakup, dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W dniu 10 września 2015 r. spółka wystawiła...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

, tj. dnia 7 maja 2008r., a prezesem zarządu od dnia 23 stycznia 2015r. P. P. Spółka z o.o. wykonała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. zamówienie...
, którego przedmiotem był zakup, dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w C. W dniu 10 września 2015r. spółka wystawiła fakturę VAT na kwotę...

IV SO/Wa 7/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-29

z pomocy Opieki Społecznej oraz dalszej rodziny. Posiada mieszkanie o pow. 52 m², działkę rolno - leśną (o pow. 1,8408 ha), działkę leśną (o pow. 1,7900 ha) oraz działkę rolną...
B. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia 1) przyznać skarżącej B. K. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2) przyznać...

II SA/Ol 743/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-25

uprawnień do kształtowania za pomocą przepisów prawa miejscowego stosunków społecznych w sposób adekwatny do warunków i specyfiki danego terenu. Przypomnieć trzeba, że w myśl...
urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej poprzez postawienie praw do dysponowania własnością w stanie podporządkowania wobec praw do dysponowania własnością innego obywatela...

IV SA/Gl 155/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

Gierek został upamiętniony w przestrzeni publicznej Sosnowca poprzez nazwanie ronda lub ulicy jego nazwiskiem, co zostało wyrażone w toku konsultacji społecznych...
się zasięgnąć opinii mieszkańców Sosnowca poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie 'Czy uważasz, że Edward Gierek zasługuje...

II SA/Sz 400/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

niejawnym wniosku Z. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina...
do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...] zł, wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając...

II SA/Sz 401/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

niejawnym wniosku Z. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina...
. 2168)., Skarżący, wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów...

II SA/Rz 726/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-18

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162...
), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu...

II SA/Bk 315/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-23

dla obszaru Natura 2000 poprzez niewskazanie kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarze objętym zarządzeniem, a w konsekwencji uniemożliwienie zaplanowania...
i dogłębną analizą wszystkich konsekwencji wprowadzonej regulacji, a nie tylko aspektu przyrodniczego, ale również społecznego i ekonomicznego., Uzasadniając z kolei zarzut...

II SA/Sz 650/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

lub społecznych albo potrzeby obrony kraju. Jednocześnie w przypadku nałożenia dodatkowych zadań, jednostkom doradztwa rolniczego zapewnia się na ich realizację środki...
mają na m. in. na identyfikacji i rejestracji istotnych źródeł emisji związków azotu oraz ich aktualizacji, udzielania maksymalnej pomocy wszystkim zobowiązanym do podejmowania...
1   Następne >   3